“ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอ สแควร์” ตอน วิทยุชุมชน ท่ามกลางการจัดระเบียบใหม่

 

ย่างเข้าเมษายน…อุณหภูมิเริ่มทวีความร้อนสูงขึ้นๆ เฉกเช่นเดียวกับความร้อนแรงในการเดินหน้าจัดระ%