ร่วมเสวนาน้ำจะมาแล้วพระนคร

ขอเชิญร่วมงานเสวนา

 

น้ำจะมาแล้ว พระนครจะรอดฤา

 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พญาไท

วันที่ 4 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 -16.30 น.

          กรุงเทพมหานคร พร้อมแล้วหรือยังกับฤดูฝนที่กำลังจะมา นโยบายในการจัดการอุทกภัยที่มีในปัจจุบันสอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ แล้วเราจะเฝ้าระวังผลกระทบและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร มาร่วมกันหาคำตอบให้กรุงเทพมหานครและขับเคลื่อนความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในปี 2556กับผู้เชี่ยวชาญ

 

กำหนดการ

13.30 -15.30 น.การเสวนา

·       กทม.กับการปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจตามแผนการจัดการน้ำโมดูลA2และA5

โดย รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร   สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

·       สภาพภูมิอากาศกับแนวโน้มปริมาณน้ำที่กรุงเทพต้องเจอ

โดยรศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·       การจัดการน้ำ กทม. กับผลกระทบสู่ปลายน้ำ

โดยสว.สุรจิต ชิรเวทย์ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง

·       หน้าฝนปีนี้กรุงเทพมหานครมีแผนเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง

โดย พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

·     ดำเนินรายการโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีปเลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

15.30-16.30 น.  แลกเปลี่ยนซักถามกับผู้ร่วมเสวนา

Be the first to comment on "ร่วมเสวนาน้ำจะมาแล้วพระนคร"

Leave a comment

Your email address will not be published.