วันดีคืนดี

ดีวันดีคืน

บล็อกTPBS/LDI ประจำวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เมื่อคราวที่พวกเราไปเยี่ยมศูนย์ข่าวภูมิภาครอบล่าสุด ผมและกรรมการนโยบายได้รับปากเพื่อนพนักงานว่าจะกลับมาหาทางพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงานและเครื่องไม้เครื่องมือการทำงานทั้ง ๓ ศูนย์ไปพร้อมๆ กันโดยไม่ต้องรอคิว 

ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไปเห็นสภาพอาคารที่ทำงานที่ดัดแปลงมาจากสถานีทวนสัญญาณและเอาทีมข่าวภูมิภาคกับทีมวิศวกรรมทั้งหมดมาอยู่รวมกันแบบยัดทะนาน ภารกิจก็เพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งด้านการผลิตรายการจอภูมิภาคและด้านงานเครือข่าย รวมทั้งได้ทราบจากพนักงานว่าฝ่ายบริหารมีแผนที่จะปรับปรุงศูนย์ภาคใต้ก่อนเพียงแห่งเดียวในปีนี้เพราะงบประมาณมีจำกัด

เราได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือกันอย่างจริงจังหลายครั้งระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหาร โชคดีที่มีเงินเหลือมาจากงบประมาณปีที่แล้วจำนวนหนึ่งที่มากพอ ในที่สุดจึงได้ข้อสรุปว่าเราจะใช้งบประมาณที่เหลือส่วนหนึ่งจำนวน ๑๕๐ ล้านบาทเพื่อการนี้ โดยจะมุ่งยกระดับจากศูนย์ข่าวภูมิภาคขึ้นเป็นสถานีไทยพีบีเอสภูมิภาคที่เต็มรูปแบบ  ฝ่ายบริหารจะตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อจัดทำแผนดำเนินการ โรดแม็ปและแบบแปลนรายละเอียด ทั้งด้านกายภาพ ฟังก์ชั่น โครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง ฯลฯ ให้แล้วเสร็จใน ๓ เดือน และเริ่มกระบวนการปรับปรุงให้ได้ทั้ง ๓ แห่งก่อนสิ้นปีนี้

เมื่อสัปดาห์ก่อน ผอ.เทพชัยได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีกับพนักงานและผู้ผลิตอิสระของเราที่มีผลงานได้รับรางวัลเกียรติยศในระดับชาติในรอบปีที่ผ่านมา พวกเรากรรมการนโยบายหลายท่านก็ไปร่วมแสดงความชื่นชมยินดีด้วย เป็นภาพที่อบอุ่นและรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน

ในเรื่องนี้ ผมลองให้คุณหน่อย เจ้าหน้าที่ช่วยราชการที่มาช่วยงานประธานกรรมการนโยบาย ทำการประมวลข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานในรอบปี ๒๕๕๔ ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด เผื่อจะเอาไว้ใช้ประกอบในการชี้แจงต่อรัฐสภาและสาธารณชนต่อไป ในเบื้องต้นจนถึงสิ้นเดือนเมษายน เราได้รับรางวัลแล้วรวมทั้งสิ้น ๕๖ รางวัลจาก ๒๕ สถาบันครับ  นี่ต้องยอมรับว่าเป็นจำนวนที่มากจริงๆ คือคิดเป็นเฉลี่ย ๑.๐๗ รางวัล/๑สัปดาห์ของการออกอากาศทีเดียว ตัวชี้วัดนี้ถือเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพตัวหนึ่งได้ด้วย  ในจำนวนนี้เป็นรางวัลสำหรับสถานี ๑๔   สำหรับรายการ ๓๔  และสำหรับบุคคล ๘ รางวัลครับ

ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบอร์ดนโยบายและบอร์ดบริหารเมื่อพฤหัสที่แล้ว พวกเราได้หยิบเอารายงานประจำไตรมาส ๑/๒๕๕๕ ของฝ่ายบริหารและ FEEDBACK จากฝ่ายนโยบายขึ้นมาใช้แลกเปลี่ยน เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน เป็นบรรยากาศที่ดีมาก เพราะเป็นเวทีที่ไม่เป็นทางการ ทุกคนสามารถให้ขอมูลและดีเบทกันแบบสบายๆ 

คืออย่างนี้ครับ กยน.ชุดนี้ได้กำหนดเป้าหมายเชิงนโยบายไว้ตั้งแต่เริ่มทำงานเป็นรายไตรมาสไว้ล่วงหน้า รวม ๘ ไตรมาสด้วยกัน โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน คือด้านบริหาร ด้านสื่อ ด้านคุณภาพกำลังคนและด้านเครือข่ายที่เราไฮไลท์  ซึ่งตามปกติ ผอ.ในฐานะประธานบอร์ดบริหารจะต้องทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อบอร์ดนโยบายเป็นประจำทุกไตรมาสโดยเทียบกับเป้าหมายทางนโยบายที่เป็นรูปธรรมดังกล่าว  เมื่อ กนย.ได้รับทราบแล้วก็จะมีการคอมเมนท์ให้ข้อเสนอแนะไปตามหน้าที่ ซึ่งส่วนใหญ่ในการประชุมทางการเดือนละครั้งเราจะไม่ค่อยมีเวลาแลกเปลี่ยนกันมากนัก จึงมักใช้วิธีทำเป็นเอกสารบันทึกให้ไปในภายหลัง  ทำอย่างนี้มา ๓-๔ ครั้งแล้วก็พบว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่มาก จึงขอนำเข้ามาเวทีหารือแบบไม่เป็นทางการดูบ้าง นับว่าได้ผลดีทีเดียว

คุณวันชัย รอง ผอ.ด้านสื่อ มีโอกาสได้เล่ารายละเอียดในสิ่งที่กำลังทำและเตรียมการไปข้างหน้าว่าจะเสนออะไรผ่านทางหน้าจอบ้างและมีหลักการแนวคิดอย่างไร คุณดิษสุวรรณ รอง ผอ.ด้านบริหาร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน HRD/HRM และงานโครงการ HAPPY WORK PLACE ว่ามีแผนจะพัฒนาอย่างไร   ส่วน ดร.วุฒิ รอง ผอ.ด้านพัฒนา เล่าถึงผลงานด้านเครือข่ายที่กำลังวิ่งไปข้างหน้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้สื่อไปทางเอกสารได้ไม่หมดและสร้างความเข้าใจได้จำกัด

เวทีแลกเปลี่ยนแบบไม่เป็นทางการเช่นนี้ มีประโยชน์มากครับ

พลเดช  ปิ่นประทีป

Be the first to comment on "วันดีคืนดี"

Leave a comment

Your email address will not be published.