สปช.จ่อเสนอมติหนุนปรับนโยบายดับไฟใต้

 

ปัญหาไฟใต้ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่คุกคามความมั่นคงของประเทศไทย จากสถิติเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อ 4 ม.ค.2547 จนถึงวันนี้ 4 ม.ค.2558 ไฟใต้ที่คุโชนขึ้นระลอกล่าสุดกินเวลามาถึง 11 ปีเต็มแล้ว ยังความสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บของผู้คนไปแล้วนับหมื่นคน รัฐบาลทุ่มงบประมาณเพื่อดับร้อนไฟใต้ที่พุ่งทะลุ 2.5แสนล้านไปเป็นที่เรียบร้อย

ร่วม 11 ปีมีการจัดสรรงบประมาณยอดพุ่งสูงถึง 234,067 ล้านบาท โดยปี 2558 ตั้งไว้ที่ 25,744.3 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2557 ที่มีจำนวน 25,921 ล้านบาท

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกสภาปฏิรูป (สปช.) ระบุว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองรอบนี้ ทุกภาคส่วนถามหากระบวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงภาคใต้ให้คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย และเพื่อมอบเป็นของขวัญสำหรับประชาชน 2 ล้านคนในจังหวัดชายแดนใต้และสังคมทั่วไทยทั่วประเทศ ที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใย สปช.จะมีการเสนอให้มีการทบทวนแนวทางการแก้ปัญหาไฟใต้ที่ยืดเยื้อ โดยขอรัฐให้ความสำคัญกับงานพัฒนาชุมชนและสังคม ประสานกับกระบวนการพูคคุยสันติภาพอย่างจริงจัง

โดยมีข้อเสนอให้รัฐบาลปรับนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาไฟใต้ ด้วยการออกพรฎ.สถาบันฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ (องค์การมหาชน) ภายใน 3 เดือนเพื่อเปิดช่องให้ภาคประชาสังคมเข้ามาหนุนเสริมหน่วยงานราชการในด้านการพัฒนา โดยเฉพาะรายพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึง 

             สปช.ควรเดินหน้าประกาศความมุ่งมั่นในการปฏิรูปการเมืองการปกครองให้เอื้อต่อการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นภายใน 5 ปี เพื่อฟื้นคืนอัตลักษณ์สังคมพหุวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันให้ได้ภายใน 10 ปี นพ.พลเดช ระบุตั้งเป้าหมาย

พร้อมกันนี้ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาไฟใต้โดยเฉลี่ย 2 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยรูปแบบถูกใช้จ่ายในมิติความมั่นคงร้อยละ 60 เป็นส่วนอีกร้อยละ40เป็นเรื่องของงานพัฒนา แต่ข้อจำกัดของหน่วยงานพัฒนาภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่คือ หน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่มักไม่สามารถลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ความรุนแรงได้ แต่ปรากฎว่าใช้จ่ายงบประมาณแก้ปัญหาภาคใต้หมดเกลี้ยงไปทุกปี

ข้อเสนอดังกล่าวนี้ในชั้นต้นจะผลักดันให้มีการจัดตั้ง องค์การมหาชน ซึ่งเป็นองค์กรแบบกึ่งราชการที่สามารถดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาของภาคประชาชนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและเติมเต็มภารกิจงานพัฒนาของทางราชการได้

จับตาวาระเร่งด่วน สปช.ว่าด้วยการปรับนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาไฟใต้ ทิศทางสำคัญคือมุ่งเน้นผลลัพธ์ปฏิบัติได้จริงเป็นเป้าหมาย เปิดช่องและโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด และพัฒนาพื้นที่ได้จริง เพื่อมอบให้ของขวัญเชิงนโยบาย อันทรงคุณค่าให้แก่ประชาชนให้ได้ในปี 2558 นี้ 

Be the first to comment on "สปช.จ่อเสนอมติหนุนปรับนโยบายดับไฟใต้"

Leave a comment

Your email address will not be published.