สภาประชาชนในสถานการณ์ประชาภิวัฒน์

สภาประชาชนในสถานการณ์ประชาภิวัฒน์

ข้อสรุปจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทยครั้งที่ 2

29 พฤศจิกายน 2556

ดาวน์โหลด (copy link)

http://www.4shared.com/office/cRqy9I8Tce/_edit3pdf_.html

Be the first to comment on "สภาประชาชนในสถานการณ์ประชาภิวัฒน์"

Leave a comment

Your email address will not be published.