สิ้นนา…คือสิ้นชาติ

            ขวัญข้าว…คือขวัญคนและขวัญแผ่นดิน

            เลือดเนื้อและชาติเชื้อไทยเติบโตมาได้ด้วยข้าวจากชาวนา ข้าวธัญญาหารแห่งชีวิต และมีความหมายอันหลายหลาก เป็นบ่อเกิดวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม โอชะจากข้าวได้หล่อเลี้ยงคนไทยให้อิ่มท้อง อิ่มรส อิ่มตา อิ่มใจ อิ่มในเนื้อนาบุญ

           

            ข้าวเป็นพืชชนิดเดี่ยวที่คนไทยทำขวัญให้ทุกช่วงของกระบวนการผลิต เพื่อบำรุงขวัญ สร้างกำลังใจ เพราะความอุดมสมบูรณ์จากผลผลิต ย่อมนำไปสู่ความสุข และความมั่นคงในชีวิต พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวจึงไม่อาจแยกจากชีวิตและชุมชนชาวนาไทย เป็นภูมิปัญญาที่สอดประสานกับความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ ผ่านความเชื่อ และความศรัทธา เหล่านี้ช่วยบ่มเพาะจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล

            ในขณะเดียวกัน กระแสข่าวที่ว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางกำลังจ้องที่จะกว้านซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตรกรรม ผ่านบริษัทของคนไทยที่ทำตัวเป็นนอมินี ได้ก่อให้เกิดความหวั่นวิตกกับเกษตรกรที่เช่าที่ดินทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
            เวลานี้ทุกข์ของชาวนา ก็ยังเป็นทุกข์ของชาวนา หาใช่เป็นทุกข์ของแผ่นดินอย่างที่นักการเมืองมักกล่าวอ้างกันไม่ จะเกิดอะไรขึ้นหากคนกว่าครึ่งของประเทศนี้ไม่มีที่นาทำกิน จะเกิดอะไรขึ้นหากสังคมขาดพื้นฐานการผลิต โดยเฉพาะข้าวที่บริโภคกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน หรือว่าเวลาสิ้นนา…สิ้นชาติได้ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว….
รายการทิศบ้าน…ทางเมือง สกู๊ปตอนสิ้นนาสิ้นชาติ ออกอากาศครั้งแรก 8 ตุลาคม 2543 ทางช่อง 11
แม้เวลาจะล่วงมา 1 ทศวรรษ แล้วก็ตาม….เนื้อหาของสกู๊ปชิ้นนี้ก็ยังร่วมสมัยอยู่

Be the first to comment on "สิ้นนา…คือสิ้นชาติ"

Leave a comment

Your email address will not be published.