สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2

เครือข่ายพุทธิกา www.budnet.org ขอเชิญร่วมสร้างสรรค์ความสุขให้สังคมไทย กับโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2 ส่งโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม 2552

 

 

 

 

ลักษณะของโครงการที่จะขอทุน

· เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างเสริมทัศนคติอันดีงาม 4 ประการ ได้แก่
1. คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง 2. ไม่พึ่งพิงความสุขทางวัตถุอย่างเดียว
3 .เชื่อมั่นในความเพียรของตน ไม่หวังลาภลอย คอยโชค 4. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นประโยชน์เกื้อกูล
· กิจกรรมที่ทำก่อให้เกิดผลครบทั้ง 2 ส่วน คือ
1. คนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมตามทัศนคติอันดีงาม 4 ประการ
2. กิจกรรมที่ทำก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อส่วนรวม
· เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา ไม่จำกัดรูปแบบกิจกรรม (ยกเว้นงานค่ายอาสาพัฒนาแบบปกติทั่วไป, กิจกรรมบวชสามเณร)
· เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมากกว่า 1 ครั้ง (ทำซ้ำกลุ่มเป้าหมายเดิม) หรือจัดเพียง 1 ครั้ง (ไม่น้อยกว่า 5 วัน 4 คืน) ก็ได้ ผู้เข้าร่วมเน้นเยาวชนคนหนุ่มสาว – จำนวนรวมทุกครั้งไม่น้อยกว่า 35 คน
· กิจกรรมให้จัดดำเนินการระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2552 – 25 มกราคม 2553
· กรณีผู้ขอทุนที่ไม่ใช่องค์กรหรือหน่วยงาน ต้องมีคณะผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการ เป็นทีมอย่างน้อย 5 คน และที่ปรึกษา 1 คน
· เป็นโครงการที่ปลอดเหล้าและบุหรี่
35 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับเงินทุนสนับสนุนดำเนินโครงการ
ตามความเป็นจริง สูงสุดไม่เกิน 160,000 บาท / โครงการ
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2424-7409 มือถือ 08-0450-8890 เว็บไซต์ : www.budnet.org อีเมล์ : b_netmail@yahoo.com เครือข่ายพุทธิกา เลขที่ 90 ซอยอยู่ออมสิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โครงการ “ประกวดคลิปวิดีโอสุขแท้ด้วยปัญญา”
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553
ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.budnet.org ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
กติกาในการประกวด
1. เป็นคลิปจากเหตุการณ์จริง, ประสบการณ์ตรง หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “สุขแท้ด้วยปัญญา”
2. ส่งประกวดรายบุคคล หรือเป็นทีมก็ได้ (ไม่จำกัดอายุ เพศ และจำนวนผลงานที่ส่ง)
3. ส่งเป็นไฟล์วิดีโอ ที่ถ่ายทำจากกล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป หรือกล้องถ่ายวิดีโอ บันทึกมาในแผ่นดีวีดี
ความยาวไม่เกิน 4 นาที พร้อมตั้งชื่อคลิป และให้เขียนอธิบายสรุปว่าคลิปวิดีโอต้องการสื่อเรื่องอะไร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
4. ผู้เข้าประกวดอนุญาตให้ทางโครงการฯ เผยแพร่คลิปวิดีโอต่อสาธารณชน และไม่ต้องส่งคลิปวิดีโอคืนแก่เจ้าของผลงาน
5. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดมาก่อน หรือคัดลอกมาจาก Internet หรือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
6. การตัดสินพิจารณาจากคณะกรรมการ และประชาชนทั่วไปโหวตทางเว็บไซต์ www.budnet.org
วิธีส่งผลงาน
ส่งเป็นไฟล์วิดีโอ ในรูปแบบแผ่นดีวีดี พร้อมเขียนระบุ ชื่อ-นามสกุล (ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน มาทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเองที่ สำนักงานเครือข่ายพุทธิกา โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา (หลังห้างพาต้าปิ่นเกล้า)
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2424-7409 มือถือ 08-0450-8890 เว็บไซต์ : www.budnet.org อีเมล์ : b_netmail@yahoo.com เครือข่ายพุทธิกา เลขที่ 90 ซอยอยู่ออมสิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Be the first to comment on "สุขแท้ด้วยปัญญา ปี 2"

Leave a comment

Your email address will not be published.