เครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต้

     สาย ๆ ของเมื่อวาน (25 มีนาคม) พี่น้องผู้ขับเคลื่อนงานทรัพยากรนับสิบต่างทยอยรวมตัวกันตามเวลานัดหมาย 9.30 น. ที่สำนักงานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ช.ช.ต.

วันนี้พวกเขากำลังก่อร่างสร้างรูปเครือข่ายทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งพูดคุยกันต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว เป้าหมายสำหรับคราวนี้คือการสรุปพื้นปฏิบัติการ และเร่งจัดทำร่างแผนงานพร้อม ๆ กับการหารือการบริหารจัดการร่วม โดยมีพี่ใหญ่ 2 ท่าน อาจารย์นุกูล รัตนดากุล และอาจารย์แมน ปุโรทกานนท์ ร่วมนำวง

     อาจารย์นุกูล ให้ความเห็นว่า การขับเคลื่อนงานทรัพยากรนั้นมีข้อมูลมากมาย แต่ขาดการนำไปใช้อย่างเป็นระบบ การทำงานเน้นที่จิตวิญญาณเป็นสำคัญ เนื้อหากิจกรรมควรยึดกระบวนทัศน์ 2 เรื่อง คือ การคืนธรรมชาติ และคืนความเป็นมนุษย์ไปพร้อม ๆ กัน โดยเชื่อมโยงทั้งระบบ ค้นหา corridor ให้พบ

     ด้านอาจารย์แมน เปิดช่วงเวลาให้แต่ละคนนำเสนอพื้นที่ที่สนใจ ก่อนสรุปและนำไปสู่การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำร่างแผนงาน ช่วงท้ายนัดหารือครั้งต่อไปจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555

Be the first to comment on "เครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต้"

Leave a comment

Your email address will not be published.