เชิญร่วมสมัคร คพข.

ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน…สมัครเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต หรือเรียกย่อว่า “คพข.” เพื่อเป็นมิติใหม่

ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด รวมทั้งใบสมัครได้ที่http://csdi.or.th/recc/index.php รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2553

Be the first to comment on "เชิญร่วมสมัคร คพข."

Leave a comment

Your email address will not be published.