เรียนรู้ พัฒนา กระบวนการเครือข่ายจัดการภัยพิบัติระดับพื้นที่

เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน จัดการประชุมปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการทำงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติระดับพื้นที่

           วันที่ 7-8 มิถุนายน 2556 เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน โดยโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติฯ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการทำงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติระดับพื้นที่ ขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดทนง อำเภอเมือง จ.อุทัยธานี โดยมีเครือข่ายจากพื้นที่ 10 จังหวัด  รวม 50 คน และได้รับเกียรติจาก นายม้วน เขียวอุบล นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง นำเสนอประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ พร้อมด้วย  อ.ดร.แมน ปุโรทกานนท์  และ อ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง เป็นวิทยากร

          นายกเทศมนตรีตำบลหาดทนง ได้เสนอถึง ประสบการณ์ และการบริหารจัดการ ที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์พื้นที่ เตรียมความพร้อมพื้นที่ด้านต่างๆ และการเผชิญภาวะน้ำท่วม

          วิทยากร ได้เสนอถึงระบบของการเกิดภัยพิบัติ  แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ แนวทางสำคัญที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติ ที่ต้องอาศัยการทำงานวิเคราะห์สภาพพื้นที่และปรึกษาหารือกันของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้เทคนิคสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้ามาเสริมกระบวนการทำงานของชุมชน เพื่อให้สามารถวางแผนได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุด และนำสู่การปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้ เครือข่ายปฏิบัติการในพื้นที่ทั้ง 10 จังหวัด ได้ร่วมกันศึกษาข้อมูลชุมชน โดยเข้าพื้นที่ศึกษาสภาพจริงในพื้นที่ด้านต่างๆ คือ ด้านภูมิศาสตร์และผังชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติรวมถึงการจัดองค์กร

Be the first to comment on "เรียนรู้ พัฒนา กระบวนการเครือข่ายจัดการภัยพิบัติระดับพื้นที่"

Leave a comment

Your email address will not be published.