เรื่องเด็ดๆ จากห้อง YIY

“พวกเราไม่ใช่ต้นตอของปัญหา แต่พวกเราคือต้นทางของการแก้ปัญหา พวกเราไม่ใช่รายจ่าย แต่พวกเราคือการลงทุน คุณบอกว่าพวกเราคืออนาคต แต่พวกเราก็เป็นปัจจุบันด้วย”….

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

จากการที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมห้องเยาวชน (YIY) ในการประชุม จากสลาตัน สู่ดาวเหนือ คลื่นพลังไทเพื่ออนาคต ณ โรงแรม รีเจนท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี    โดยในห้องเยาวชน มีเรื่องราวและประเด็นต่างๆที่น่าสนใจหลายเรื่อง เริ่มต้นด้วยคำนิยามของ YIY (Youth Innovation Year) ซึ่งหมายถึง ปีแห่งนวัตกรรมของเยาวชน คือการร่วมคิด ร่วมทำ ให้เกิดเรื่องราวหรือโครงการที่ผลักดันให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่นโครงการตลาดประกอบฝัน ที่เปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนที่มีความคิดดีๆเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ได้มีโอกาสประกอบฝันของตนเองให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้จริง โดยการส่งความคิดของตนเองเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อร่วมสรรค์สร้างสังคมร่วมกัน


เริ่มต้นเปิดการเสวนาของห้องนี้ ได้หยิบยกวลีเด็ดของ  ออเดรย์ เชย์นัท อายุ
17 ปี ในการประชุมทั่วไปสหประชาชาติ วาระพิเศษด้านเด็ก วันที่  810 พฤษภาคม 2545 ความว่า

พวกเราไม่ใช่ต้นตอของปัญหา แต่พวกเราคือต้นทางของการแก้ปัญหา พวกเราไม่ใช่รายจ่าย แต่พวกเราคือการลงทุน คุณบอกว่าพวกเราคืออนาคต แต่พวกเราก็เป็นปัจจุบันด้วย

            ต่อมาคือการเปิดประเด็นของห้องนี้ โดยตัวแทนกลุ่ม YIY ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน รวมถึงการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ปัญหาร่วมกัน


จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดย ธิดารัตน์ เขาคง เยาวชนจากจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า
สังคมปัจจุบันชอบแข่งขันกัน ผู้ใหญ่ทำแล้วเด็กจะมีส่วนร่วม สังเกตว่าในระบบโรงเรียน ถ้าครูอาจารย์จัดกิจกรรม เด็กจะมาร่วมได้เยอะมาก แต่เป็นความคิดของครู อาจารย์ทั้งหมด เด็กอาจถูกบังคับมา มีผลประโยชน์ คือถ้ามาจะได้คะแนนเพิ่ม เด็กจึงต้องมา แต่ถ้าให้เด็กคิดเอง ทำเอง กลับถูกมองว่า ถ้าอยากทำกิจกรรมก็ลาออกไป มาเรียนทำไม  ครูบางคนไม่เข้าใจ เพราะไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม เวลาว่างของครู คือสอนพิเศษเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง โดยไม่สนใจว่าสังคมรอบข้างจะเป็นเช่นไร จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเด็กถูกครูบางคนปิดกั้นและไม่ยอมรับความคิดอยู่มาก

    ด้านเยาวชนจากจังหวัดลำพูน กล่าวว่า
การเรียนรู้ของเด็กในการทำกิจกรรมต้องเป็นแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ผมยกตัวอย่างบันได  8ขั้น ผมคิดว่าทุกขั้นมีความสำคัญหมด
แต่การที่จะให้เด็กขึ้นไปถึงขั้นที่ 6เลยก็เป็นไปไม่ได้
เพราะต้องผ่านการทำงานขั้นแรก คือการเริ่มเรียนรู้ในการทำกิจกรรม
สามารถร่วมหรือทำงานกับผู้ใหญ่ได้ ส่วนการเรียนรู้นั้น
จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวเด็กเอง เราจำเป็นต้องหาวิธีการที่ทำให้เขาเรียนรู้ได้เร็ว
สิ่งสำคัญคือการยอมรับในความคิดและเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น

ผมขอเสนอประเด็นสำคัญ 3 เรื่องที่จะช่วยผลักดันให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้และความคิดในการแก้ปัญหา


กลุ่มเยาวชน YIY

            ประเด็นแรก คือ การคิด (Think)  เราต้องส่งเสริมให้เด็กคิดเองหรือเป็นคนช่วยแนะนำมากกว่าการที่จะคิดให้

            ประเด็นที่สอง คือ การวิเคราะห์ (Analyze) หลังจากส่งเสริมให้เด็กได้คิดแล้ว จำเป็นต้องให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆด้วยตัวเองด้วย

            ประเด็นที่สาม คือ การแยกแยะ (Identify) หลังจากที่คิดและวิเคราะห์ได้แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแยกแยะถึงปัญหาหรือวิธีการต่างๆได้อย่างเหมาะสม

            ผมคิดว่าถ้าเราส่งเสริมให้เยาวชนคิดได้ดังเช่น 3 ข้อดังกล่าวแล้ว ปัญหาเด็กจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน

จากการสังเกตการณ์ ผู้เขียนพบว่า บรรยากาศโดยรวมในห้องเยาวชน มีการร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาก แต่จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บางคนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ไม่ค่อยยอมรับในความคิดของเยาวชนมากนัก โดยจะเห็นได้ชัดจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่กล่าวว่า  พี่คิดว่าน้องควรจะร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นในด้านอื่นมากกว่าที่จะไปวิจารณ์คนโน้นคนนี้

          อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องกลับไปตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทั้งตัวผู้ใหญ่เองและเยาวชนควรปรับตัวอย่างไรในการเข้าหากัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความจริงใจ เมื่อนั้นปัญหาของเยาวชนก็จะคลี่คลายลงและหมดไปในที่สุด

Be the first to comment on "เรื่องเด็ดๆ จากห้อง YIY"

Leave a comment

Your email address will not be published.