เลือกตั้งโมฆะ รัฐบาลออกไป

เลือกตั้งโมฆะ! รัฐบาลออกไป!!

เป้าหมายยุทธศาสตร์ในขั้นนี้ คือ ต้องทำให้เลือกตั้ง 2 กพ. เป็นโมฆะและรบ.ยิ่งลักษณ์หมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิง

ยุทธวิธี 1 จัดทีมยื่นฟ้องศาล รธน.ว่าเป็นการจัดเลือกตั้งที่ขัดต่อเจตนารมณ์ รธน. รบ.ดันทุรังไม่ฟังเสียงท้วงติงจากองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องคือ กกต.และ สตง. รวมทั้งประชาชนนับล้านที่คัดค้าน เพียงต้องการเอาชนะคะคานและกลับมามีอำนาจ และต้องรับผิดชอบต่อเงิน งปม. 3,800 ล้านที่เสียเปล่า

ยุทธวิธี 2 รณรงค์ไม่ไปเลือกตั้ง เพื่อให้ภาพรวมมีคนไปใช้สิทธิ์ตกต่ำมากอย่างมีน้ำหนัก โดยเฉลี่ยคนใช้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณ 65% ถ้าคราวนี้ต่ำกว่านั้นมาก ๆ เช่น 30% 40% ก็จะยืนยันได้ว่า รบ.และ กกต.ไม่ใส่ใจต่อเสียงข้างมากที่คัดค้านการจัดเลือกตั้ง 2 กพ

ยุทธวิธี 3 สำหรับคนที่ชอบ Vote NO คือไปกาไม่เลือกใคร เพราะกลัวถูกตัดสิทธิ์หรือเพราะเหตุใดก็ตาม ไม่ควรไปว่าเขา เพราะถ้ามี Vote NO มากๆ เช่น 20% 10% ก็เอามานับรวมกับพวกต่อต้านกลุ่มอื่นๆได้อีก เพื่อทำลายความชอบธรรมของการจัดเลือกตั้งและคนจัดเลือกตั้งครั้งนี้

ยุทธวิธี 4 รณรงค์ให้ กกต.จว. และ กก.หรือ จนท.หน่วยเลือกตั้ง ที่ตื่นตัวทางการเมือง กระทำการทำอารยะขัดขืนในวันเลือกตั้งอย่างหวังผล แบบเป็นราย จว.หรือรายเขตหรือรายหน่วย เพื่อให้ล่มเป็นจุดๆ เป็นพื้นที่ๆ ไปเลย ผลคือ ถ้าไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้เป็นจำนวนมากอย่างมีน้ำหนัก เช่น 10% ของ จว.ทั่วประเทศมีปัญหาอย่างที่ว่า หรือ 20%ของเขตเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นแบบนี้ หรือ 20%ของหน่วยเลือกตั้งมีปัญหา ก็จะเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อกล่าวหาที่ว่า รบ.หมดความชอบธรรมที่จะอยู่หรือกลับมามีอำนาจอีก

มองอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าใช้หลายยุทธวิธีที่ผสมผสานกัน ใครชอบแบบไหนจงทำไปให้เต็มที่โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วมกัน

เพราะผมมองไปข้างหน้า หลังวันที่ 2 กพ.หอกทุกเล่ม จากทุกขบวนรวมทั้งกลุ่มโลกสวย จากพุ่งเข้าสู่ประเด็น รบ.หมดความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงแล้ว ไม่ว่าจะมองจากมุมใด

Be the first to comment on "เลือกตั้งโมฆะ รัฐบาลออกไป"

Leave a comment

Your email address will not be published.