เวทีเรียนรู้งานพัฒนาในแนวทาง CDD

“เวทีเรียนรู้งานพัฒนาในแนวทาง CDD ระดับจังหวัดปัตตานี”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

ณ ห้องเชคดาวุด อัลฟาตอนี  คณะวิทยาลัยอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ระหว่างเวลา 09.00-12.30 น.

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)

จัดโดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

Be the first to comment on "เวทีเรียนรู้งานพัฒนาในแนวทาง CDD"

Leave a comment

Your email address will not be published.