แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพลังประชาสังคม ปฏิรูปประเทศไทยในยุค คสช.

เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย

Thailand Development Forum : TD Forum

“แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพลังประชาสังคม ปฏิรูปประเทศไทยในยุค คสช.”

โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป

เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

Be the first to comment on "แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพลังประชาสังคม ปฏิรูปประเทศไทยในยุค คสช."

Leave a comment

Your email address will not be published.