Big Bang Siam

ผลตอบรับทางสังคมของงาน  Big Bang Siam  เป็นอย่างไร?
อ.ชัยวัฒน์ : มีไม่มาก ไม่เหมือน Big Bang Bangkok  เพราะ Big Bang Siam เป็นพื้นที่ทั้งประเทศ และพรรคการเมืองใหญ่โดยเฉพาะคุณทักษิณหรือนักการเมืองคนอื่นๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจ….

 

ทีมสื่อฯ : ผลตอบรับทางสังคมของงาน  Big Bang Siam  เป็นอย่างไร

อ.ชัยวัฒน์ :   มีไม่มาก ไม่เหมือน Big Bang Bangkok  เพราะ Big Bang Siam เป็นพื้นที่ทั้งประเทศ และพรรคการเมืองใหญ่โดยเฉพาะคุณทักษิณหรือนักการเมืองคนอื่นๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจ คือในวันที่เราจัดนักการเมืองผู้รับผิดชอบ ผู้กุมชะตาไม่มา ผลสะเทือนก็จะน้อย ซึ่ง Big Bang Bangkok  คนสมัครดังๆจะมา มาพูด มารับปากอะไร จะมีผลที่ต่างไป นี่เป็นเรื่องธรรมดามาก       


ทีมสื่อฯ
: หลังจาก Big Bang Siam จะทำอะไรต่อไป

            อ.ชัยวัฒน์ :  ตอนนี้ยังไม่คิดทำอะไร เพราะว่าการทำงานนี้ ทำเพื่อ เรื่องการเลือกตั้ง เพื่อสร้างกระแสความสนใจของพลเมืองที่มีต่อการเมืองของประเทศ เมื่อการเลือกตั้งยังมาไม่ถึง เราก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นก่อน

 

ทีมสื่อฯ : แผนงานในปีที่สามของซีวิคเน็ต และบางกอกฟอรั่มคืออะไร

          อ.ชัยวัฒน์ :  ซีวิคเน็ตจะเน้นเรื่อง training การพัฒนาศักยภาพของคนทำงาน เพราะถ้าคนทำงานศักยภาพน้อยงานก็ออกมาไม่ค่อยได้ผล เราจะทบทวนความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เช่น   
          (1) ทบทวนความรู้ด้าน
System Thinking เอาไปใช้กับพื้นที่จริง ทบทวนความรู้เดิม ลองทำงานดู และทำให้บรรลุเป้าที่วางไว้ตามโครงการให้ได้  

          (2) ทบทวนความรู้ด้านการสร้างและระดมพลังเครือข่าย พร้อมทั้งหาความรู้เรื่องเครือข่ายที่มีพลังเข้าไปด้วย เพราะท้ายที่สุดแล้วการระดมพลังทางสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการชีวิตสาธารณะเป็นเรื่องใหญ่  เครือข่ายเป็นงานที่มีความสำคัญมาก

          (3)  มีการฝึกอบรมอีก แต่ยังคิดอยู่ว่า จะเอาหัวข้ออะไร แต่จะเน้นหนัก

 

ในด้านศักยภาพ เพื่อให้ทุกจังหวัด วิ่งเข้าสู่เป้าหมายให้ได้ คิดว่า อยากฝึกแกนจำนวนหนึ่ง ประมาณ 20-30 คน ที่ที่จะไปช่วยตามจังหวัดต่างๆด้วย เพราะทุกวันนี้เมื่อซีวิคเน็ตมีการฝึก ทุกจังหวัดจะเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นการคัดคนที่มีทักษะสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง คอยติดตาม ดูแล ช่วยเหลือจังหวัดที่ยังอ่อน ทำให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเพื่อให้ผลงานเข้าตากรรมการ

ส่วนทางบางกอกฟอรั่ม คือ
          (1) เรื่อง
civic café คือร้านกาแฟของภาคประชาสังคมให้เป็นจริง ให้เป็นแหล่งพบปะ พูดคุย สังสรรค์ของคนกรุงเทพฯ ของทุกเพศ ทุกวัย ทำให้เกิดชีวิตชีวาขึ้น เป็นการจุดประกายว่า ที่อื่นน่าจะทำอย่างนี้บ้าง

          (2)  เรื่องผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการทำหอศิลปวัฒนธรรมให้เป็นจริง เพราะผู้ว่าฯตกลงรับปากแล้วและอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เราอยากให้มีบทบาทในการคิด การออกแบบ และระดมทุน

          (3) เรื่องเยาวชน ให้ความสำคัญช่วยเหลือ เพิ่มศักยภาพของเยาวชนมากขึ้น และเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆในสังคม ในการจัดงานเทศกาลที่ดี สนุกๆ ให้ชาวต่างชาติมาร่วมงาน  ที่เน้นหนักคือการร่วมมือกับ กทม.ในการผลักดันนโยบายที่เป็นปฏิญญากรุงเทพ ที่บางกอกฟอรั่ม กทม. และเครือข่าย ร่วมสร้างกันขึ้นมาให้เป็นจริงได้ในบางเรื่อง ทำให้เกิดความหวัง กำลังใจ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น   

สัมภาษณ์พิเศษ  อ.ชัยวัฒน์  ถิระพันธ์ จากสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (civicnet)
วันที่ 24 มีนาคม 2548

กองบรรณาธิการ: ทีมสื่อสารสาธารณะ 

Be the first to comment on "Big Bang Siam"

Leave a comment

Your email address will not be published.