RESTART ประเทศไทย

ที่นี่แอลดีไอ / ๒๙-๐๑-๒๕๕๗

RESTART ประเทศไทย

เมื่อวานนี้มีการเปิดตัวเครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปโดยสันติของประชาชนไทย มีธีรยุทธ บุญมี พลเดช ปิ่นประทีป และพรรคพวกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีความเชื่อพื้นฐานร่วมกันบางประการ ดังนี้

๑. รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ทำเรื่องเลวร้ายมากมาย โดยเฉพาะการโกงบ้านกินเมืองอย่างมโหฬาร และไม่รู้สึกรู้สา ไม่แสดงความรับผิดชอบชั่วดีใดๆต่อการกระทำของตน จึงหมดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศ หรือแม้แต่จะเป็นรัฐบาลรักษาการ

๒. กระแสความตื่นตัวทางการเมืองของมวลมหาประชาชนในครั้งนี้ เมื่อประกอบกับสภาวะที่อำนาจรัฐและสถาบันต่างๆในสังคมอ่อนแอลงพร้อมๆกัน เป็นตัวบ่งชี้ว่า ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องอาศัยการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเชิงทิศทางโดยอาศัยพลังทางสังคมจากเบื้องล่าง

๓. ในทางหลักการ เชื่อว่าการเจรจาหาทางออกด้วยวิธีการประนีประนอมนับเป็นเรื่องที่ดี และความพยายามของกลุ่มองค์กรที่เสนอตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม แต่การที่รัฐบาลไม่นำพา ไม่ดำเนินการและไม่มีอำนาจตัดสินใจจริง ต้องรอคำสั่งจากแดนไกลอยู่ร่ำไป จึงทำให้การพูดคุยล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งบัดนี้โอกาสการเจรจาได้ผ่านเลยไปหมดสิ้นแล้ว

๔. การเลือกตั้งเป็นรูปแบบและวิถีทางประชาธิปไตยที่ยอมรับกันทั่วไป เรารัก หวงแหนและเคารพสิทธิ์เสียงของเราเองและของส่วนรวม แต่การเลือกตั้งในสภาพที่ระบอบทักษิณกุมอำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายใต้กติกาการเมืองที่เป็นอยู่เช่นนี้ รังแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมและหลีกไม่พ้นวงจรอุบาทว์


ดังนั้น เครือข่ายจึงสนับสนุนปฏิบัติการ Shut Down ของมวลมหาประชาชน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจรัฐในโครงสร้างส่วนบน และขอปวารณาตัวรับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติด้วยการขับเคลื่อนขบวนการ Restart ประเทศไทย ให้สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติที่เรื้อรัง ฟื้นฟูสังคมและบูรณะประเทศ ให้สามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง.

Be the first to comment on "RESTART ประเทศไทย"

Leave a comment

Your email address will not be published.