“เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย”

แถลงข่าวการประกวดผลงานนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนทั่วไป

เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย” 

พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการโครงการฯ

1.

น้องๆนักเรียน นิสิต นักศึกษาและเยาวชนไทยทุกท่าน
ถ้าท่านเป็นผู้มีฝีมือในการเขียนความเรียง ในการวาดภาพการ์ตูน ในการทำคลิปภาพยนต์และในการร้องรำทำเพลง
ถ้าท่านเป็นผู้มีไฟ เป็นผู้มีความใฝ่ฝัน เป็นผู้มีอุดมการณ์และอุดมคติ
ถ้าท่านอยากเห็นประเทศของเราเจริญก้าวหน้า มีศักดิ์มีศรีไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก
ถ้าท่านอยากเห็นบ้านเมืองของเรามีความเป็นธรรม ปราศจากความเหลื่อมล้ำ และพี่น้องคนไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
มาซิครับ เชิญส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดใน”โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย”

2.โครงการนี้เป็นของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นกลไกรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญ2557
ให้มีหน้าที่ศึกษาและออกแบบการเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งระบบให้กับรัฐบาล รัฐสภาและสังคมไทย
ในขณะนี้ ท่านสมาชิกสภาปฏิรูป250คนกำลังขมักเขม้นในการระดมความคิดทำงานกันอย่างหนักในรัฐสภาเพื่อเป้าหมายประเทศใน20ปีข้างหน้า
จึง อยากเชิญชวนน้องๆเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่อยู่ทั่วประเทศ มาร่วมกันวาดความฝันอนาคตบ้านเมืองของเราใน20ปีข้างหน้าในฐานะที่ทุกคนจะต้องเติบโตขึ้นมาแบกรับภารกิจนำพาประเทศในยุคต่อไป
มาร่วมกันนะครับ

3.การประกวดผลงานมี4ประเภท ได้แก่
1)
ความเรียง 2)ภาพวาดการ์ตูน 3)คลิปภาพยนต์สั้น 4)การแสดงร้องเพลง
ทั้ง4ประเภทนี้มีแก่นสาระอันเดียวกัน คือ “อนาคตประเทศไทยใน20ปีข้างหน้า”

แบ่งการประกวดเป็นรุ่นๆตามอายุ
มี รางวัลเกียรติยศจากฯพณฯนายกรัฐมนตรี ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นเป้า หมาย

น้องๆที่สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลตั้งต้นที่โครงการได้เตรียมไว้ให้ในเว็บไซต์ของเรา
ประกอบ ด้วย1)บทความวิสัยทัศน์ ภิวัฒน์ไทย ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ. 2)บทความจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ของอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์. 3)บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในประเทศไทย. 4)บทความร่วมสร้างประเทศไทยยุคใหม่ ของนายแพทย์ประเวศ วะสี

ไปดาวน์โหลด มาดู จะอ่านคนเดียวหรือจะอ่านกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม ก็ยิ่งดีครับจะได้ถกกันให้แตกฉานและเกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจในการสร้าง ผลงาน

4.ขอฝากพี่น้องสื่อมวลชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทั้งสมาชิกสปช.ทุกท่านและเครือข่ายประชาคมจังหวัดทุกจังหวัด ขอให้ท่านเชิญชวนเด็กๆเยาวชนลูกหลานของท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดครั้งประวัติศาสตร์นี้ เพราะเป็นกิจกรรมสำคัญส่วนหนึ่งในกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย ที่จะถูกจารึกไว้ในหอจดหมายเหตุของชาติด้วย

อย่าลืม เสร็จภารกิจการเรียนการสอบแล้ว มาร่วมส่งผลงานประกวดกับสภาปฏิรูปแห่งชาติของพวกเรากันเยอะๆนะครับ.

Be the first to comment on "“เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย”"

Leave a comment

Your email address will not be published.