รวมพลังพลเมืองจิตอาสาชาวร้อยเอ็ด

เชิญร่วมเป็นจิตอาสาประชารัฐของจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโดย ศปจ.ร้อยเอ็ด