ระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วม-ดินโคลนถล่มระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน [Nan Flood AB-DRM]

ดำเนินการโดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เครือข่ายศูนย์การดำเนินงานป้องกันภัยพิบัติอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน, สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) และมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

แผนที่พื้นฐานจาก Open Street Map ทั้งแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ชั้นข้อมูลที่แสดง คือ ขอบเขตการปกครอง เช่น ขอบเขตจังหวัด ขอบเขตอำเภอ ขอบเขตตำบล

ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วม ปี 2554 และ ปี 2559, พื้นที่เสี่ยงภัย อ.เวียงสา, สถานที่สำคัญ อ.เวียงสา สถานีตรวจวัดน้ำฝน และสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำท่า

https://gistnorthcmu.com/nan-abdrm/

ภาพตัวอย่างแสดงบน Safari ในระบบ OS

โดยสามารถกดให้แสดงคล้ายโปรแกรม GIS ที่ทำงานบน Browser ทั้งในคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต

ติดต่อ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ (GISTNORTH) 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
Website : https://gist.cmu.ac.th 
Facebook: https://www.facebook.com/gistnorth 
E-Mail: Gistnorth@gmail.com 
Tel/Fax : 053-943 580