แผนที่ภูมิประเทศ อ.แม่สอด จ.ตาก 1:500

Download ไฟล์ต้นฉบับได้ที่ (56MB)