จุดเสี่ยงเสี่ยงภัยพิบัติท่าวังผา (เบื้องต้น)

ข้อมูลจากการลงสำรวจ ระหว่างเดือน มกราคม-กรกฏาคม 2562 โดย สถานบันพัฒนาประชาสังคมร่วมกับเครือข่ายภัยพิบัติในพื้นที่ท่าวังผา, ปภ.จังหวัดน่าน, เครือข่าย รพ.สต., ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชน

คลิกตามลิงค์ข้างล่างเพื่อเข้าไปเปิดในหน้า google maps (ใช้ได้ทั้งใน iOS, android, PC และ Mac)

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1NYmHxx6rmmE2zQuE1GnEoS_17YkVLUvO&hl=en