พัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

ประชุมหารือฯ ภายในโครงการฯ

ทางโครงการฯ วางแผนดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มประชากรเฉพาะ VG Maps (Vulnerable Group Maps) 30 จังหวัด 9 กลุ่มประชากร ได้แก่

1.คนพิการ

2.ผู้สูงอายุ(ที่ถูกทอดทิ้ง) 

3.คนไร้บ้าน

4.แรงงานนอกระบบ

5.ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์

6.แรงงานข้ามชาติ 

7.มุสลิมไทย(ผู้หญิงหม้าย/เด็กกำพร้า)

8.ผู้หญิง(ได้รับความรุนแรงในครอบครัว/ถูกล่อลวง) 

9.กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

พื้นที่ดำเนินงานของโครงการฯ 30 จังหวัด

ได้แก่ แพร่  น่าน  พิจิตร  กำแพงเพชร  ลำปาง  ชัยนาท  พิษณุโลก  อุดรธานี  อุบลราชธานี  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  มุกดาหาร  ยโสธร  ศรีสะเกษ ลพบุรี  สมุทรปราการ  ปทุมธานี  ปราจีนบุรี  อ่างทอง  เพชรบุรี  ตราด  กาญจนบุรี  สงขลา  ปัตตานี  ภูเก็ต พังงา  ยะลา  นราธิวาส  กระบี่  ระนอง