เล่าขานบ้านเมือง

16 เดือนที่ผมเป็นนักการเมือง: ตอนที่ 2 “สถานการณ์ยังร้อนแรง”

เปิดฉากสัปดาห์นี้ด้วยงานประชุมหารือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พี่เอนก นาคะบุตร อดีตเลขาธิการ LDI, อดีตผู้อำนวยการโครงการกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund : SIF), ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้ท้องถิ่น (LMI)และเป็นที่ปรึกษา World Bank ที่ประเทศลาว เป็นผู้ชวนเชิญอยากจะหารือว่าควรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในวโรกาส 60 ปีครองราชย์ และ 80 ปี ในหลวง


16 เดือนที่ผมเป็นนักการเมือง: นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

“อารัมภบท” ผมเขียนบันทึกส่วนตัวโดยเจตนาสร้างวินัยให้กับตัวเองในการหยุดครุ่นคิดเพื่อทบทวนกับสิ่งที่ทำไปแล้วในแต่ละวัน และเตรียมพร้อมทางความคิดที่จะรับกับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเผชิญอยู่ข้างหน้า