บทความรู้ในงานพัฒนา

กองทุนเพื่อสุขภาวะของชุมชน

หลังจากที่ห่างหายไปนาน ทีวีพลเมือง กลับมาอีกครั้งกับชิ้นงาน“กองทุนเพื่อสุขภาวะของชุมชน” สื่อวิดีทัศน์ ในรูปแบบสารคดีเชิงบรรยาย ความยาว 15 นาที ที่งานสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

Read More