กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพเครือข่ายสังคม

การประเมินศักยภาพของเครือข่ายสังคม อาจพิจารณาได้ในแง่ของปริมาณจำนวนหรือขนาดของเครือข่าย หรือกลุ่มที่เข้าร่วมในด้านคุณภาพ พิจารณาจากความหลากหลายของกลุ่มหรือองค์กรที่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังอนุมานจาก “ระบบ” ของการจัดการเครือข่ายองค์กร

 

Download Now

Be the first to comment on "กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพเครือข่ายสังคม"

Leave a comment

Your email address will not be published.