กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย ท้องถิ่นเข้มแข็ง

“ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรมากพอที่จะสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้าให้คนไทย
แต่คนไทยกลับตกอยู่ในความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าทั้งนี้เพราะมิจฉาทิฐิเกี่ยวกับการพัฒนา
ต้องมีกระบวนทรรศน์ใหม่ของการพัฒนา ซึ่งเป็นการปฎิวัติความคิด ตรงตามความหมายของคำ
วตะ=หมุน ปฎิ=ทบทวน คือเราต้องหมุนกลับไปเอาข้างล่างหรือชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง”

งานเขียนอีกเล่มหนึ่งของอาจาร์ยประเวศ วะสี ซึ่งจัดพิมพ์โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
โดยในเล่มจะมีเนื้อหา แบ่งออกเป็น 8 ประเด็น ดังนี้
1.มิจฉาทิฐิเกี่ยวกับการพัฒนา
2.นโยบายการพัฒนาที่เอาท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง
3.วิสัยทัศน์ประเทศไทยน่าอยู่ที่สุด ท้องถิ่นน่าอยู่ที่สุด: คุณลักษณะ 8 ประการ
4.เป้าหมายของท้องถิ่น 10 ประการ
5.ระบบการศึกษาของท้องถิ่นโดยท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่น
6.ประชาธิปไตยชุมชนประชาธิปไตยท้องถิ่น: รากฐานของประชาธิปไตย
7.การประกอบเครื่องประเทศไทย
8.พลังขับเคลื่อนท้องถิ่นเข้มแข็ง
สามารถคลิกอ่านทั้งเล่มได้ที่ http://www.prawase.com/books/49.pdf

Be the first to comment on "กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย ท้องถิ่นเข้มแข็ง"

Leave a comment

Your email address will not be published.