กาแลตาแป

กาแลตาแป

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

คณะทำงานยังได้เรียนรู้ว่าการทำกลุ่มอาชีพ แม้หวังประโยชน์ในการสร้างงานให้กับสมาชิกกลุ่ม แต่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่น คุณภาพของสินค้า บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

Be the first to comment on "กาแลตาแป"

Leave a comment

Your email address will not be published.