กือเม็ง

กือเม็ง

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

การทำข้อมูลชุมชนที่ส่วนใหญ่สะท้อนบริบททางกายภาพที่ปรากฏ มีข้อจำกัดที่ยังเข้าไม่ถึงมิติด้านจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดซึ่งเปรียบเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็ง จำเป็นต้องเพิ่มการทำความเข้าใจประเด็นที่มีความอ่อนไหวต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งที่อาจดำรงอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งในอนาคต เพื่อหาทางเลี่ยง ลด หรือคลี่คลายปมเสียก่อน ค่อยแสวงหาแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

Be the first to comment on "กือเม็ง"

Leave a comment

Your email address will not be published.