กุนุงจนอง

กุนุงจนอง

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวม ทุนที่มีอย่ในชุมชน และความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นบทเรียนใหม่ที่ชุมชนได้ร่วมกันเรียนรู้

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

Be the first to comment on "กุนุงจนอง"

Leave a comment

Your email address will not be published.