ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน

“ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน”

เวทีสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 3 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1

…งบประมาณกว่า 1.44 แสนล้านบาท ที่ทุ่มลงไปเหมือนจะ “สูญเปล่า” เมื่อเทียบกับผลงานการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประชาชนยังต้องหวาดผวากับความรุนแรงที่ยังคงปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ถ้า “ความหวัง” มีจริง ดังแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ แต่ดูเหมือนว่า ยังไม่มีแสงใจจะลอดผ่าน คืนวันอันมืดมิดที่ยาวนาน 8 ปี ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

…เสียงสะท้อนจากหญิงคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบว่า หลังจากเสียคนรักแทบล้มทั้งยืน เยียวยาจนลุกขึ้นสู้ สร้างเครือข่ายเยียวยาคนหัวอกเดียวกัน   อยากให้มีคนที่เข้มแข็งแล้ว มาเป็น “มือบน” ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสให้มากขึ้น

…พร้อมมุมมองจากผู้เกี่ยวข้องที่เน้นย้ำว่า “ชายแดนใต้ไม่ทอดท้ิงกัน” เพราะการมีศานติสุข ในชายแดนใต้นั้น  เป็นเรื่องใหญ่มาก  เป็นความงดงามของแผ่นดิน เป็นความงามของมนุษยชาติ…

 

Be the first to comment on "ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน"

Leave a comment

Your email address will not be published.