ตอนที่ 62 ลมภายนอกสงบ

3  พฤศจิกายน  2550

————————————————————————————————

                สัปดาห์นี้  กระแสกดดันจากภายนอกกระทรวง พม. เรื่องปลัด พม.เริ่มซาลง  คอลัมนิสต์ไม่มีฉบับใดที่วิพากษ์วิจารณ์ รมช.พม.ในทางประมาทหน้าแบบแต่ก่อน  แต่ฝ่ายนักข่าวยังพยายามเจาะความคืบหน้าอยู่เป็นระยะ 

ทำให้ยังประมาทสถานการณ์ไม่ได้     รมช.พม.ยังคงรุกคืบออกไปด้วยการเปิดเวทีราชวิถีฟอรั่ม   การตั้งคณะกรรมการศึกษาพัฒนาธรรมาภิบาล  และการตั้งเป้าจัดกระบวนการประมวลจริยธรรม พม. ให้เป็นรูปธรรม

สัปดาห์นี้น่าสังเกตว่าสื่อมวลชนหลายฉบับเริ่มพาดหัวข่าวของ พลเดช แทนที่จะเป็น รมช.พม.  อย่างแต่ก่อน  และกิเลนประลองเชิงแห่งไทยรัฐ (หน้า 3)  เขียนถึง หมอพลเดช ในฐานะ คนเดือนตุลา  หนึ่งเดียวใน ครม.ขิงแก่

                รมช.พลเดช  เดินหน้า 3 ภารกิจในโค้งสุดท้าย 3 เดือน  เริ่มจากโครงสร้างในฝัน  สัปดาห์นี้ที่ประชุมผู้บริหารได้ข้อยุติที่ทุกคนพอใจแล้ว  รมช.นัดประชุมคณะกรรมการโครงสร้างกระทรวงใน 2 สัปดาห์ข้าหน้าเพื่อให้ได้ข้อสรุป   ก่อนส่ง กพร. และ กพ.เป็นขั้นสุดท้าย  ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถแก้กฎกระทรวงได้ภายในอายุของรัฐบาลชุดนี้

28  ตุลาคม  2550

        พักที่บ้าน 1 วัน  มีโอกาสได้เริ่มเขียน paper เพื่อส่งไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  ชิงรางวัล Mag Say Say ให้ชื่อหนังสือว่า  ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม : นักการธนาคารผู้นำขบวนการชุมชนไทย

        เวลา 09.30 น.  ไปเป็นประธานร่วมแถลงข่าวโครงการ “1 เหรียญ  1 ใจ เพื่อชัยพัฒนา  ที่เป็นความริเริ่มจากเวทีระดมความคิดนายกองค์การนักศึกษาที่ สทย.ไปร่วมกับเครือข่ายเยาวชนจัดทั่วประเทศ 9 เวที  มีข้อเสนอจากผู้นำองค์การนักศึกษาหลายประการที่อยากทำงานสร้างสรรค์สังคม  ได้พบอาจารย์วีระพันธ์    อดีตพระมหาวีระพันธ์แห่งมหามกุฏราชวิทยาลัยที่เป็นพระนักกิจกรรมที่เคยทำงานร่วมกันมาในเรื่องยาเสพติด  และ สสส.  ปัจจุบันท่านสึกออกมาและไปทำงานเป็นที่ปรึกษา ศอบต.ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้

        รมช.พม.เสนอแนวคิดการรณรงค์เลือกตั้งโดยให้สภาเด็ก-เยาวชนเป็นแกนในการประกาศให้รางวัลจังหวัด  และอำเภอดีเด่นในการใช้สิทธิเลือกตั้งสูงสุด  และการจับกุมคดีทุจริตขายเสียงดีเด่นตามลำดับ

        เวลา 14.00 น.  ไปออกรายการสดที่ TV.9 อสมท., รายการบ้านนี้มีคำตอบ  ของคุณพิศาล  พิธีกรทั้ง 2 ใช้คำถามซักอย่างถี่ยิบในสไตล์  ตรวจการบ้านกระทรวงทางสังคม

30 ตุลาคม  2550

        เวลา 09.00 น.  ประชุม ครม.ตามปกติ  การพูดคุยก่อนวาระ  ท่านนายกฯ ฝาก  2 เรื่อง  คือ 1) รณรงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเข้าช่วงสุดท้ายแล้ว  ขอให้ทุกกระทรวงเพิ่มความเข้มข้น  2) รณรงค์ประหยัดพลังงานจริงจัง  ตั้งรองนายกฯ โฆษิต เป็นประธานคณะทำงานรณรงค์ในนามรัฐบาล

        วันนี้มีวาระมากเช่นเคย  ร่วม 40 วาระ  เรื่องของ พม.เพียบ

1)            (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ (อุ้มบุญ)

2)            (ร่าง) ระเบียบ สน.สันติวิธี และความยุติธรรม

3)            (ร่าง) พ.ร.บ.คำนำหน้านาม

4)            ผลการดำเนินงานตามนโยบายสังคม

5)            ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ พม.

6)            แต่งตั้งประธานบอร์ด กคช.

7)            แต่งตั้งผู้อำนายการ กคช.

8)            (ร่าง) พ.ร.บ.รับบุตรบุญธรรม

        เวลา 14.30 น.  ต้องรีบออกจากที่ประชุม ครม.เพื่อไปเป็นประธานประชุม อกพ.กระทรวง  ให้นโยบายการจัดการเรื่องการแต่งตั้ง C9 ส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามระเบียบ  หลักการ  ให้โอกาสแก่คนที่สมัครใหม่  และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่สมัครก่อน

        เวลา 16.00 น.  ประชุมคณะผู้บริหาร พม. ทำ Time Frame Actirity 3 เดือนสุดท้ายให้ชัดเจนทั้ง 3 ภารกิจ  (1) โครงสร้าง  (2) งบประมาณเครือข่าย  (3) Document วิชาการ

        ที่ประชุมนำโครงสร้าง พม.มาหาข้อยุติได้ทั้งหมด  รมช.จึงนัดหมายนำเรื่องทั้งหมดเตรียมเข้าวาระคณะกรรมการโครงสร้าง พม. ภายใน 2 สัปดาห์

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ  คือ

·        ตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามกฎหมายใหม่  มีเลขาธิการ เป็นหัวหน้าหน่วยเทียบเท่าอธิบดี

·        เปลี่ยน สท.เป็นสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน (สทย.) เปลี่ยนผู้อำนวยการเป็นตำแหน่งเลขาธิการ, ดูแลปฐมวัย/เด็ก/เยาวชน

·        ย้ายงาน สท.(ด้อยโอกาส) ไปอยู่กับ พส.

·        ย้ายงาน สท.(สูงอายุ) ไปอยู่กับ สค. และเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นเลขาธิการ เช่นกัน

·        สป.มีสำนักงานใหม่           – สำนักกฎหมายและสิทธิทางสังคม

– สำนักกิจการต่างประเทศ

– สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (รูปแบบ SDU)

– สถาบันวิจัยและจัดการทางสังคม (รูปแบบ SDU)

– สถาบันชาติพันธุ์พัฒนา

– สำนักพัฒนาเครือข่าย

– สำนักงานคณะกรรมการ กสค.

        วันนี้งานลุล่วงอีกก้าวใหญ่เลยทีเดียว !!

1  พฤศจิกายน  2550

    เวลา 09.30 น.  ประชุมคณะทำงานที่ปรึกษา จชต. ที่ตึกวัง  วันนี้มี รศ.ดร.ธเนศวร์  อาภรณ์สุวรรณ  มาบรรยาย  ประวัติศาสตร์กับขบวนการแยกดินแดน  ได้มุมมองที่เป็นประโยชน์มาก

    เวลา 12.00 น.  ไปร่วมงานเปิดป้าย/ตึกทำการใหม่ของ พอช.ที่ ถ.สุขาภิบาล 1  อาคารใหม่ใหญ่โต  สวยสง่า  มีพื้นที่ใช้ประโยชน์มาก  รองนายกฯ ไพบูลย์ไปเป็นประธาน

    เวลา 13.30 น.  ไปร่วมประชุมบอร์ด กคช.ในโอกาสที่มีประธาน  และผู้ว่าฯ กคช.คนใหม่, ฟังรายงาน 4 เรื่อง  1) แก้กฎหมายบ้านเอื้ออาทร  2) แฟลตดินแดง  3) กรณี EIA บ้านเอื้ออาทร  4) โครงการอยู่ดีมีสุขในชุมชน กคช.

    เวลา 14.30 น.  พบประธานบอร์ดประเมินผล กคช., ดร.ปรีดิ์  บูรณศิริ และ ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์ รับฟังข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา เอื้ออาทร  ในมุมมองที่มีความแตกต่างจากคณะกรรมการบริหาร…จึงได้ให้นโยบายในการประชุมร่วม 2 Board  เพื่อหาข้อสรุปก่อนนำเรื่องเข้า ครม.

      เวลา 16.30 น.  รับฟังผลงานวิจัยของ สสว.12 แห่งที่ไปจ้างคณะอาจารย์จาก มสท.มาทำการประเมินความต้องการในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ สสว., ทำหลักสูตรและเสนอแผนการฝึกอบรม

    สังเกตว่าเป็นการริเริ่มที่ดีมาก  แต่คณะอาจารย์ก็คงทำบทบาทได้แค่เพียงออกแบบหลักสูตรตามแบบแผนปกติ  มิได้มีอะไรโดดเด่นนัก  จึงได้เสนอแง่คิดและให้กำลังใจ  ตลอดจนถือโอกาสแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ผมเคยสร้างชุมชนวิชาการที่กรมควบคุมโรคติดต่อมาก่อน  ที่ประชุมสนใจกันมาก

2  พฤศจิกายน  2550

    เวลา 08.00 น.  สัมภาษณ์รายการวิทยุ หน้าต่างสังคม

    เวลา 10.00 น.  เอกอัครราชฑูตแคนาดามาพบเยี่ยมคาราวะ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามธรรมเนียม

    เวลา 13.00 น.  ร่วมแถลงข่าวกับรองนายกฯ ไพบูลย์  แถลงผลงานวาระเพื่อเด็ก 5 ประการ  วาระเพื่อเด็ก 2550 : ใครว่าเกียร์ว่าง ในงานมีหนังสือรายงานผลการขับเคลื่อนวาระเพื่อเด็ก  ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมากกว่าที่คิดทีเดียว, สั่งการให้ ผอ.สท.ทำเรื่องเสนอเข้า ครม.เพื่อทราบ   

    เวลา 15.00 น.  ไปร่วมฟังผลการระดมความคิด  ราชวิถีฟอรั่ม  ครั้งที่ 3  ซึ่งเจ้าหน้าที่ พม.ระดับล่างคุยกันในประเด็น  จริยธรรม พม.

3  พฤศจิกายน  2550

    ไปส่ง ดร.วณี ที่ดอนเมืองตั้งแต่ตี 4 ครึ่ง, ไปทัศนศึกษาที่เวียดนามกับคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิสาธารณสุข (มสช.)

    เขียน paper ประกอบการส่งชิงรางวัลแม็คไซไซสำหรับท่านอาจารย์ไพบูลย์เสร็จแล้ว  ส่งให้เด็กพิมพ์  โล่งอกไปที

Be the first to comment on "ตอนที่ 62 ลมภายนอกสงบ"

Leave a comment

Your email address will not be published.