ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) กับทางแพร่งในสังคมสยาม : ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์

ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) กับทางแพร่งในสังคมสยามได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะครั้งแรกเมื่อตุลาคม 2536 ที่คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมูลนิธิภูมิปัญญาได้นำมาจัดพิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน 2537 นับเป็นเวลาถึง 16 ปีแล้ว เป็น 16 ปีที่สังคมไทยได้เผชิญกับเหตุการณ์สำคัญ หลายเรื่องราวทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการเมือง ซึ่งกำลังส่งผลกระทบเป็นโดมิโนจนถึงปัจจุบันอย่างที่เราท่านได้สัมผัสกันอยู่

“ความไร้ระเบียบในความหมายทางวิทยาศาสตร์ คือสภาพและกระบวนการที่ไร้เสถียรภาพ มีความอ่อนไหวสูงยิ่ง และเปราะบางเมื่อมีการกระทบเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อเกิดบ่อยๆ ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า เหตุเล็กๆ เพียงเบื้องต้นทำให้เกิดการพัฒนาของระบบที่ดำเนินไปอย่างไม่เป็นเส้นตรง เป็นเส้นทางคดเคี้ยว กวัดแกว่ง บางครั้งก้าวกระโดดฉับพลัน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้ถูกต้องแม่นยำได้ยาก”

ถ้าเราเปิดใจกว้างยอมรับความเป็นไปได้ของหลายๆอย่าง เราน่าจะเข้าใจวิกฤติการณ์ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น โดยนัยนี้ ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) กับทางแพร่งในสังคมสยาม น่าจะมีคุณค่าในการช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้แก่คนในสังคมไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตยิ่งขึ้น
ดั่งที่ผู้เขียนชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ มีความเชื่อเสมอว่า
“การลงมือของคนเล็กๆ เปลี่ยนโลกได้เสมอ”เสมือน“ผีเสื้อกระพือปีก ย่อมเกิดพายุใหญ่ เด็ดดอกไม้ย่อมสะเทือนถึงดวงดาว”
ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคมthaicivicnet@hotmail.com

Be the first to comment on "ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) กับทางแพร่งในสังคมสยาม : ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์"

Leave a comment

Your email address will not be published.