ที่นี่…LDI : จุดนัดพบทุกเช้าวันจันทร์

 

คอลัมภ์ “ที่นี่ LDI”
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552
“ที่นี่ LDI : จุดนัดพบทุกเช้าวันจันทร์”
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป

เพื่อนร่วมงานข่ายประชาสังคมที่รักครับ
ในรอบปี 2551 ที่เพิ่งผ่านไป ความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองระดับชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเมืองภาคประชาชนได้ส่งผลให้ทุกองคาพยพของสังคมไทยตึงเครียดไปหมด ผมและพวกเราที่ LDI ซึ่งเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ขอบสนาม ต้องพากันวิ่งเข้าวิ่งออกด้วยความห่วงใย จึงพลอยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปด้วย

เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อการปฏิรูปสังคมที่เราจัดขึ้น 2 ครั้ง ในช่วงปลายปี นับเป็นจังหวะสถานการณ์ที่พอเหมาะต่อการหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเลยทีเดียว ที่นิด้าเรื่อง “ประชาธิปไตยในภาวะวิกฤต : บทบาทของกองทัพและภาคประชาสังคม” เกิดขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ของผบ.ทบ. ตามด้วยการตัดสินคดียุบพรรค และการสลับขั้วทางการเมืองในสองสัปดาห์ถัดมา กับที่จุฬาเรื่อง “ก้าวข้ามวิกฤติการณ์บ้านเมือง : เร่งสร้างสมรรถนะของชาติ” ก็มีส่วนเป็นสะพานเชื่อมให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเข้ามาจับมือทำงานกับข่ายประชาสังคมของเรา

ท่านอาจารย์หมอประเวศ วะสี ได้มอบหมายให้ ส.ส.ส.เป็นแม่งานในการจัดเวทีเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสานต่อความเคลื่อนไหวข้างต้นแล้วในนามของ “เวทีเครือข่ายสถาบันทางปัญญา” ซึ่งจะจัดเดือนละ 2 ครั้ง แต่เป็นวงที่จำกัดเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำองค์กรที่มี Authority ประมาณ 20-30 คนเท่านั้น โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิผลและไม่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ครึกโครม
ยังมีอีกเวทีหนึ่งเป็นเวที think tank ระหว่างคณะทำงานของข่ายประชาสังคมกับทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทุกวันจันทร์ โดยมีมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นแม่งาน ซึ่งส่วนนี้น่าจะนำไปสู่การขับเคลื่อนทางสังคมที่มีเครือข่ายของพวกเราทั่วประเทศเป็นแกนหลักในโอกาสต่อไป
ดังนั้น ในเมื่อเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อการปฏิรูปสังคมซึ่งผมตั้งใจว่าจะเป็นช่องทางในการจัดการให้พี่น้อง เพื่อร่วมงานข่ายประชาสังคมทั่วประเทศได้มาพบปะกันทุกเดือนเหมือนเมื่อก่อนมีอันต้องแปรสภาพไป พวกเราจึงต้องสร้างวิธีการติดต่อสื่อสารแบบใหม่ขึ้นมาแทนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารยุคปัจจุบัน ซึ่งจะขอเรียกชื่อแบบเก๋ไก๋ว่า “LDI-Channel” ไปก่อน
LDI-Channel จะทำหน้าที่ถนนไฮเวย์และช่องทางการสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง ที่เป็นของข่ายประชาสังคม โดยข่ายประชาสังคม และเพื่อข่ายประชาสังคม
LDI-Channel ในเบื้องต้นนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ LDI-TV, LDI-website และ
LDI-Radio ผมขอเชิญชวนพี่น้องเพื่อร่วมงานข่ายประชาสังคมทุกท่านมาช่วยกันพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการใช้งานของข่ายงานเรา
สำหรับตัวผมเอง ให้สัญญาว่าจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆ สู่ท่านเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์
ณ ที่แห่งนี้ “ที่นี่ LDI” ครับ

Be the first to comment on "ที่นี่…LDI : จุดนัดพบทุกเช้าวันจันทร์"

Leave a comment

Your email address will not be published.