ธรรมสัญจร สู่มูลนิธิพุทธฉือจี้

หนังสือเรื่อง “ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้” เล่มนี้ เกิดจากการรวบรวมข้อเขียนที่ลงเป็นตอนๆ ในนิตยสารหมอชาวบ้าน

ซึ่งรวมถึงบันทึกของผู้ร่วมเดินทางธรรมสัญจรมูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ประเทศไต้หวันด้วย ซึ่งเป็นแหล่งที่คนไทยคณะต่างๆ เดินทางไปแสวงบุญ เพื่อสร้างจิตสำนึกใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะในสภาพวิกฤตอย่างไม่มีทางออกทั้งของไทยและของโลก มีพลังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเอามนุษย์ออกจากวิกฤตได้ คือพลังของจิตสำนึก พลังของจิตสำนึกนั้นเปรียบประดุจพลังงานนิวเคลียร์ในตัวคน (Human nuclear energy) ที่จะพามนุษย์ไปได้ไกลแสนไกลบนเส้นทางแห่งความดีเขียนโดย นายแพทย์ประเวศ วะสี และคณะ บรรณาธิการโดย นายแพทย์อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร เป็นบันทึกการจากการเดินทางของคนเล็กๆ 32 คน ที่มากด้วยคุณค่า แง่มุมอย่างน่าศึกษายิ่ง

Be the first to comment on "ธรรมสัญจร สู่มูลนิธิพุทธฉือจี้"

Leave a comment

Your email address will not be published.