บ้านนาจาก

บ้านนาจาก

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

โครงการนี้สอนให้ได้ความรู้เพิ่ม ได้แก้ปัญหาแบบให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ให้ทุกคนมีโอกาสเสนอความเห็น เป็นโครงการที่ได้กับชาวบ้านโดยตรง จนอยากใช้กระบวนการทำงานแบบนี้ไปทำโครงการของราชการอื่นๆ ที่ลงมาในชุมชน

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

Be the first to comment on "บ้านนาจาก"

Leave a comment

Your email address will not be published.