ปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

ท่านประธานมูลนิธิหัวใจอาสา ท่านผู้เป็นองค์ปาฐกและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

     อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ที่พวกเรารู้จัก  ท่านเป็นทั้งนักคิด นักพัฒนาสังคม นักปฏิรูป นักบริหารจัดการและนักสันติวิธี  นอกจากนั้นท่านยังเป็นนักการเงินการธนาคารที่เข้าใจชุมชนและอุทิศเวลาให้กับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นจวบจนบั้นปลายของชีวิต

 

   ด้วยคุณสมบัติที่ดีเลิศอันหาได้ยากยิ่งในบุคคลทั่วไป ท่านจึงมีกัลยณมิตรในแวดวงต่างๆที่หลากหลายและมากมาย ทั้งในหมู่ชุมชนชาวบ้านฐานราก เครือข่ายภาคประชาสังคมและบรรดานักธุรกิจ นักวิชาการและชนชั้นนำในบ้านเมือง ตลอดจนเพื่อนชาวต่างประเทศ ดังที่ได้กลายเป็นปรากฎการณ์การชุมนุมครั้งใหญ่ของบรรดาเพื่อนสนิทมิตรสหาย มาร่วมกับวงศาคณาญาติ เพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านอย่างคราคร่ำ เมือสามปีก่อน

 

    ด้วยศักยภาพที่ล้นเหลือและทำงานแบบไม่รู้เหน็ดเหนื่อย  ท่านได้สร้างผลงานการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆไว้อย่างมากมายให้เป็นมรดกตกทอดแก่ชนรุ่นหลัง  ทั้งในด้านชุมชนท้องถิ่น ด้านจิตอาสา ด้านสวัสดิการสังคม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านธรรมาภิบาล ด้านความยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ รวมทั้งด้านเยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

    ถึงแม้ว่าอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมจะลาจากโลกนี้ไปแล้ว  แต่คุณงามความดีและสิ่งอันมีคุณค่า  ที่เรียกว่า”จิตวิญญาณความเป็นไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม” จะยังคงอยู่ตลอดไป  เราทุกคนจะใช้ความระลึกถึงอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  สร้างพลังและจิตสำนึกในตัวเรา  สร้างฉันทะวิริยะอย่างแรงกล้า     เพื่อทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ แก้ปัญหาความอยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคม  ช่วยกันสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่และร่มเย็นเป็นสุข

 

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับ

     ในฐานะที่กระผมเป็นผู้หนึ่ง ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านอาจารย์ไพบูลย์อย่างใกล้ชิดในรอบยี่สิบปีหลัง ทั้งในฐานะพี่-น้อง  อาจารย์-ศิษย์  ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  มีสิ่งหนึ่งที่เป็นความใฝ่ฝันของท่านอาจารย์ไพบูลย์และเครือข่ายการทำงานของท่านตลอดมา คือ ท่านอยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

     ในโอกาสแห่งยุคสมัยที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่  สังคมไทยอาจจำเป็นต้องมีความใฝ่ฝันใหญ่หรืออุดมการณ์ทางสังคมบางอย่างร่วมกัน เพื่อใช้เป็นพลังในการเสริมสร้างแรงบันดาลใจของผู้คน ก้าวข้ามความขัดแย้งปลีกย่อยและผลประโยชน์คับแคบส่วนตน มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางที่ทุกคนปรารถนา  ผมเห็นว่าความใฝ่ฝันของท่านอาจารย์ไพบูลย์และเครือข่ายทางสังคมที่ว่า “ประเทศไทย มีสังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”นี้  อาจเป็นตุ๊กตาตั้งต้นสำหรับกระบวนการระดมความคิดสร้างวิสัยทัศน์ประเทศไทยและอุดมการณ์ชาติด้านสังคมที่ทุกจังหวัด ทุกวงการจะมาร่วมกันกำหนดในระยะอันใกล้ต่อไป 

 

 

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับ

 

     ปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เป็นกิจกรรมประจำปี ที่คณะผู้จัดตั้งใจให้มีเคียงคู่ไปกับงานมหามวลมิตรพัฒนาประเทศไทย โดยจะจัดในเดือนมีนาคมอันเป็นเดือนเกิดของท่าน(๒๔ มีนาคม)  แต่ด้วยความจำเป็นจากสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวตามที่ทราบกันดีอยู่แล้ว งานปาฐกถาครั้งที่๒ จึงต้องเลื่อนมา

     ในครั้งนี้ ได้กำหนดหัวข้อว่า “ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่” และเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำคัญในการรวมพลังที่สร้างสรรค์จากทุกภาคส่วนในการนี้  เราได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกรวม๖ท่าน มีทั้งจากภาคประชาชน ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคสื่อสารมวลชน ภาคองค์การมหาชนและภาคราชการ  ท่านจะได้มาแสดงปาฐกถาเพื่อจุดประกายความคิดการเปลี่ยนแปลงประเทศในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ

     ในนามคณะผู้จัดงาน กระผมขอขอบคุณองค์ปาฐกทั้ง ๖ ท่านที่ให้เกียรติกล่าวปาฐกถา  ขอขอบคุณองค์กรภาคีทั้ง๑๘ องค์กรที่ช่วยกันเตรียมการทุกสิ่งอย่าง และขอขอบคุณเซ็นทรัลเวิลด์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่อันอบอุ่น ให้บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิได้มาอยู่ในสถานที่ท่ามกลางชุมชนคนรุ่นใหม่

 

ขอบคุณครับ

Be the first to comment on "ปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม"

Leave a comment

Your email address will not be published.