“ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอ สแควร์” ทีวีออนเว็บ ตอน ปฐมฤกษ์

ได้ฤกษเปิดตัว รายการ “ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอ สแควร์” แอลดีไอทีวี ทีวีบนอินเตอร์เน็ต ดำเนินรายการโดยนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ซึ่งเป็นรายการรายสัปดาห์ๆ ละ 1 ตอน โดยจะบันทึกเทปทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. และมีการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตไปพร้อมกัน ที่เว็บไซต์เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (ค.อสช.) http://www.aorsocho.org/ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารสำหรับข่ายงานประชาสังคม ซึ่งในระหว่างที่กำลังพัฒนาหน้าเว็บใหม่ LDI CHANNEL นั้น ก็เลยมาใส่ไว้ตรงจุดนี้ก่อน ในตอนแรกนี้จะเป็นการประเมินสถานการณ์ เหตุบ้านการเมือง และแนะนำช่องทางการสื่อสารที่กำลังจะเกิดขึ้น….พี่น้องข่ายงานประชาสังคม….โปรดคลิกโดยพลัน….(อาจใช้เวลาในการโหลดนิดนึง เพราะเทปนี้มีความยาวถึง 105 นาที)

Be the first to comment on "“ร่มโพธิ์ ลานไทร แอลดีไอ สแควร์” ทีวีออนเว็บ ตอน ปฐมฤกษ์"

Leave a comment

Your email address will not be published.