วิถีประชาธิปไตยพลเมือง

วิถีประชาธิปไตยพลเมือง เครื่องมือและเทคนิคกระบวนการเคลื่อนไหวทางปัญญาที่ทรงพลัง เป็นงานเขียนของ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

ที่เรียบเรียง ถ่ายทอดจากประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Deliberative Democracy Workshop” หัวข้อ Public Deliberation and Framing for Deliberation หรือเทคนิคกระบวนการเสวนาสาธารณะ และการพัฒนากรอบประเด็นทางออก ทางเลือกในการแก้ปัญหาสาธารณะ ที่เมืองเดย์ตัน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแคทเทอริ่ง (Kattering Foundation: KF) ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2550 ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หนังสือเล่มนี้มีขนาด 40 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน กันยายน 2550 จัดพิมพ์โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หากท่านใดสนใจ…ที่นี่ไม่มีจำหน่าย แต่มาขอไปถ่ายสำเนาได้ด้วยความยินดี

Be the first to comment on "วิถีประชาธิปไตยพลเมือง"

Leave a comment

Your email address will not be published.