ศัพท์สิทธิมนุษยชน

 

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ยังสงสัยกับความหมายของคำเหล่านี้

นิรโทษกรรม, สิทธิสัมบูรณ์, การผลัดถิ่น, สิทธิเชิงบวก,การยุยงปลุกปั่น,  สถานการณ์ฉุกเฉิน, การค้ามนุษย์, สนธิสัญญา ฯลฯ   

หนังสือเล่มนี้มีคำตอบดี ๆ ที่จะสร้างความกระจ่างในแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน  

เขียนและเรียบเรียงโดย ผ.ศ.วิชัย  ศรีรัตน์  ผ.ศ.ดร.ลาวัณย์  ถนัดศิลปะกุล  และอาจารย์ทศพล  ทรรศนกุลพันธ์  

จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Be the first to comment on "ศัพท์สิทธิมนุษยชน"

Leave a comment

Your email address will not be published.