สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง : ประเวศ วะสี

เรียบเรียง : ศรียุทธ

สังคมไทยของเราจะไปสู่ทิศทางใด จะดี ร้าย นั่นเป็นคำถามที่พวกเราต้องตอบให้ความชัดเจน เพราะปัญหาโครงสร้างสังคมไทยที่ติดขัดต่อเนื่องมายาวนาน ถ้าเรามีผู้นำบ้านเมืองที่มาพร้อมกับ ความรู้ ความสามารถ มีเจตนาดี มีเป้าหมายการทำงานเพื่อประโยชน์บ้านเมือง เพื่อผลประโยชน์ความสุขของประชาชน เราคงไม่หนักใจ

ถ้าเรามีผู้นำรัฐบาล ที่เราคิดว่าเป็นใครก็ได้ จะขาว จะดำ จะเทาก็ไม่รู้สึกอะไร บ้านเมืองของเราจึงเหมือนติดกับดัก จมอยู่ในหล่มวิบากกรรม ปัญหาเรื่องการเมืองความต้องการ เงิน อำนาจ วาสนา ทำให้นักการเมืองและลิ่วล้อ ขาดคุณสมบัติ ขาดความรู้ ขาดคุณงามความดี ไม่คำนึงถึงศีลธรรม พลิกขั้ว เปลี่ยนข้าง เพื่ออำนาจผลประโยชน์และพวกพ้อง ประชาชนเลือกข้าง แบ่งสี สภาวะบ้านเมืองแบบนี้ เราคนไทยคงต้องหันกลับมาถามตัวเอง ทำอย่างไรสังคมจึงสุขสงบได้

สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง งานเขียนของ อาจารย์ ประเวศ วะสี ที่พยายามกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความสำนึกต่อสังคมว่า บ้านเมืองเป็นของเราด้วยความเชื่อว่า ไม่มีคนไทยคนไหน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคการเมือง หรือภาคประชาชน ที่ไม่อยากให้บ้านเมืองของเราดีขึ้นแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ก็เพราะความไม่ลงตัวของโครงสร้างอำนาจในสังคม แล้วเราคนไทยจะรวมพลังกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการลงตัวของอำนาจ เพื่อพวกเราจะได้อยู่ในสังคมที่ดีร่วมกัน

หมายเหตุ : ท่านผู้ใดสนใจ ติดต่อ admin@ldinet.org

Be the first to comment on "สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง : ประเวศ วะสี"

Leave a comment

Your email address will not be published.