หนังสือโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

Table of Contents

Download

หนังสือโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

 

“หยั่งราก…ผลิใบ”

ชุดความรู้โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.)

เสริมสร้างพลังชุมชนท้องถิ่น สู่สันติภาพชายแดนใต้

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

“เรียนรู้ชุมชน”

ชุดความรู้โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.) ลำดับที่ 1

ร่วมเรียนรู้ ค้นหาทุนและขุมพลังเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

“สานปฏิสัมพันธ์ โยงใยวิถีชุมชน”

ชุดความรู้โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.) ลำดับที่ 3

บทเรียนงานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ในมุมมองปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

“โลกใบใหม่”

ชุดความรู้โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.) ลำดับที่ 4

พลังสร้างสรรค์หญิงชายกับงานพัฒนาในพื้นที่ความขัดแย้ง

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

“ด้วยรัก และอุดมการณ์”

ชุดความรู้โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.) ลำดับที่ 5

บทบาทเยาวชนกับการทำงานพัฒนาบนพื้นที่ความขัดแย้ง

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

“เครือข่ายประชาสังคม”

ชุดความรู้โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.) ลำดับที่ 6

พลวัต และบทเรียนการพัฒนาสู่สันติภาพชายแดนใต้

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

“การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ชุดความรู้โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.)

 

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

บ้านลุ่ม

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

โครงการนี้ได้สร้างโอกาสให้คนกลุ่มเล็กๆ ตรงชายขอบของชุมชนชายทะเลได้ค้นพบความสามารถของตนเอง ที่แม้เส้นทางการทำโครงการไม่ได้ราบรื่นตลอดเวลา มีบท ทดสอบที่ท้าทายความอดทนของกลุ่มฯ อยู่ไม่น้อย แต่กลับกลายเป็นการดึงศักยภาพในการแก้ไขปัญหาด้วยพลังกลุ่มออกมา

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

บ้านนาจาก

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

โครงการนี้สอนให้ได้ความรู้เพิ่ม ได้แก้ปัญหาแบบให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ให้ทุกคนมีโอกาสเสนอความเห็น เป็นโครงการที่ได้กับชาวบ้านโดยตรง จนอยากใช้กระบวน การทำงาน แบบนี้ไปทำโครงการของราชการอื่นๆ ที่ลงมาในชุมชน

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

บ้านพ่อมิ่ง

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

เห็นว่าการรวมกลุ่มพูดคุยกันเป็นสิ่งมีประโยชน์ โครงการนี้ทำให้เข้าใจการระดมความร่วมมือมากขึ้น เข้าใจบทบาทตัวเองต่อการพัฒนาชุมชนมากขึ้น มั่นใจ เกิดความ กล้าขึ้น แต่ก่อนคิดว่าเราไม่มีพลัง ไม่มีตำแหน่งทางการ เรื่องการพัฒนาเป็นเรื่องของ ผู้นำเราไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับทางการ เราจะไป ทำงานพัฒนาได้ยังไง แต่ตอนนี้พบ ว่าเราทำ บางอย่างได้ดีกว่าอีก

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

บ้านใหม่

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

แม้คณะทำงานส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการแบบไม่คาดคิดมาก่อน แต่เมื่อได้ลงมือทำก็พบว่าสามารถทำไปเรียนรู้ไปในสิ่งที่คิดว่ายากจนทำได้สำเร็จ และเกิดความมั่น ใจกล้า ลงมือทำเรื่องที่เดิมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ คือ การแก้ปัญหานาน้ำท่วม ที่เป็นปัญหาซ้ำซากของชุมชนมานานปีจนสำเร็จลงได้

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ตลาดเก่า

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

ตอนนี้มีความชัดเจนขึ้นเรื่องข้อมูลชุมชน ใครอยู่ตรงไหน ทำอะไรบ้าง ซึ่งแต่ก่อน “เหมือนเรารู้ แต่จริงๆ เรารู้ไม่หมด แต่ก่อนใครมาถามอะไรเกี่ยวกับ ชุมชนต้องนึก ก่อน เดี๋ยวนี้ใครถาม ตอบได้ทันที” และยังทำให้ได้รู้ว่าในชุมชนมีคนที่มีความสามารถในการงานหลายอย่าง

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

กาแลตาแป

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

คณะทำงานยังได้เรียนรู้ว่าการทำกลุ่มอาชีพ แม้หวังประโยชน์ในการสร้างงานให้กับสมาชิกกลุ่ม แต่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ประกอบกัน เช่น คุณภาพของสินค้า บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

บ้านโคกพะยอม

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

เบื้องต้นอย่าเพิ่งด่วนไปทำกิจกรรม “การพัฒนา” ก่อน แต่ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจกับชุมชนให้ดีก่อนในสิ่งที่ต้องการทำแล้วจึงหาจุดรวมใจ ในการทำ งานที่ไม่ใช่ประโยชน์ของคนเพียงกลุ่มเล็กๆ หากควรให้กว้างขวางครอบคลุมคนในชุมชนให้มากที่สุด แล้วงานพัฒนาก็จะเกิดขึ้นและเดินไปได้อย่างยั่งยืน

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ปาตาบาระ

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

การมีส่วนร่วมในเกิดความมั่นใจตัวเอง เช่นหลายคนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่นิ่งเงียบ คอยเงี่ยหูฟัง รับคำสั่ง ก็เริ่มกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ซักถามให้เข้า ใจ นำ เสนอรายงานในที่สาธารณะ หรือเป็นวิทยากรตัวแทนของชุมชน ซึ่งพลังภายในที่ก่อตัวขึ้นนี้ส่งผลไปถึงการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน ด้วย

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

บ้านทอนอามาน

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

คณะทำงานโครงการผ่านทั้งประสบการณ์ยากลำบากด้วยกัน จนได้ชื่นชมความสำเร็จด้วยกัน จนความรู้สึกของการทำเพื่อตัว เพื่อครอบครัวแต่ถ่ายเดียวค่อยๆ ขยายกลาย เป็นความรู้สึกใหม่ในการได้ทำงานเพื่อคนอื่นๆ ในชุมชน

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

กือเม็ง

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

การทำข้อมูลชุมชนที่ส่วนใหญ่สะท้อนบริบททางกายภาพที่ปรากฏ มีข้อจำกัดที่ยังเข้าไม่ถึงมิติด้านจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดซึ่งเปรียบเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำ แข็ง จำ เป็นต้องเพิ่มการทำความเข้าใจประเด็นที่มีความอ่อนไหวต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งที่อาจดำรงอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งใน อนาคต เพื่อหาทางเลี่ยง ลด หรือคลี่คลายปมเสียก่อน ค่อยแสวงหาแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

กุนุงจนอง

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวม ทุนที่มีอย่ในชุมชน และความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นบทเรียนใหม่ที่ชุมชนได้ร่วมกันเรียนรู้

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

พิทักษ์ลิขิต

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

หลังจากสร้างอาคารเอนกประสงค์เสร็จ ชาวบ้านประจักษ์แก่ตัวเอง ถึงประโยชน์ของการมีพื้นที่ส่วนกลาง ที่ดึงหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาทำกิจกรรมในชุมชนมาก ขึ้น

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ช้างให้ออก

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

จากผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าโครงการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในชุมชนจะต้องทำกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ และใช้เวลาครึ่งวัน หรือวันเดียว มีระยะเวลาสั้นในแต่ละครั้ง โดยแรงจูงใจในเรื่องรายได้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญของคนในชุมชน เพราะส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพและทำมาหากินพึ่งพาตนเอง ได้

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

โคกเคียน

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

โครงการที่เราทำถึงคนน้อย แต่ยั่งยืนกว่า เพราะเรามาร่วมทำร่วมกันทำงานจากความต้องการ ราชการให้ของมาแล้วไม่เคยติดตามว่าใช้ได้ไหม แจกเครื่องจักรมาก็ ทิ้งเป็นเศษ เหล็ก ชาวบ้านอยากได้หรือไม่อยากได้ ก็ยัดเยียดให้มา แต่ถ้าชาวบ้านตกลงจะทำกันเอง จะพยายามทำ ไม่ทิ้งกันง่ายๆ รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

เกาะสะท้อน

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

เรื่องเล่าที่เผยรากเหง้าและเครือญาติเดียวกันทำให้ความสัมพันธ์กระชับแน่นแฟ้นขึ้น แม้เวลาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและวิถีชีวิต แต่ความแตกต่างจะ ยังอยู่ร่วม กันได้

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ควนนางา-บาตูฆอ

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ไม่ใช่เพียงอาคารเอนกประสงค์และร้านค้าชุมชน กับขนมอร่อยๆ ของกลุ่มแม่บ้านทำขนม แต่เป็นความตื่นตัวที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ พัฒนาตน เองอย่างเข้มแข็งของชุมชนบ้านควนนางา-บาตูฆอ

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ควนโนรี

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

ชาวบ้านคิดว่าโครงการใหญ่คงทำไม่ได้ แต่เราพยายามให้เขามาช่วยทำ มีคนมาบ้างไม่มาบ้าง ประธานโครงการอยากจะเอาเงินส่วนนี้คืน ต้องให้กำลังใจ หา ทางออกช่วยกัน ทำไปเต็มที่ ตอนหลังที่แบ่งกลุ่มทำงาน คนเริ่มมาช่วยกัน พอเห็นเพื่อนมา คนอื่นๆ ก็ตามมาด้วย นายช่างที่บอกไม่ทำแล้ว เขาเปลี่ยนใจมาช่วย ทำให้งานง่ายขึ้น พอทำเสร็จทุกคนภูมิใจมาก”

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

กูวา

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

ใครที่ไม่กล้าคุยก็กล้าพูด ไม่เคยทำกิจกรรมก็ได้ทำ เราไม่ใช่ผู้นำที่เสียงพวกเขามีพลัง แค่เขากระซิบก็ได้ยินทั่ว ไม่เหมือนเราตะโกนยังไม่ได้ยินเสียง แต่ตอนนี้ เสียงของเรา ได้รับฟังมากขึ้น

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ทุ่งเค็จ

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

ถ้ากระตุ้น ให้เขารับรู้ มีความรับผิดชอบทำงานกลุ่มกันแบบนี้น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลง พอดีกับที่มีโครงการนี้เข้ามา เห็นเขาทำงานกันเป็นระบบ ได้รับรู้หลายอย่าง มี ประสบการณ์ใหม่ๆ น่าพอใจและภูมิใจมาก

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ตรือปา-แบหอ

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

คนที่มาช่วยกันทำอาคารมาจากทุกโซนในหมู่บ้าน เขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นสิ่งที่เขารอคอยมานาน ต้องการทำให้ออกมาดีที่สุด ต้องสวยเป็นหน้าเป็นตา ของหมู่บ้าน จากแบบที่ใส่ประตูไม้ก็เปลี่ยนเป็นประตูกระจก งานที่มาจากความต้องการทุกคน สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกคนจริงๆ

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

บ้านตุปะ

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

เราสรุปว่าอยากทำน้ำให้ชาวบ้าน พอเริ่มคิดว่าทำน้ำดีที่สุด ก็ต้องพยายามทำสำเร็จให้ได้ ถึงแม้เงินบางส่วนเราต้องเอาจากกลุ่มเราเอง แต่เราก็ต้องทำ คำสบ ประมาทก็มีส่วน ที่ทำให้เราต้องพยายามต้องสู้ให้น้ำเกิดขึ้นมาให้ได้ โดยเฉพาะเราอยากให้ชุมชนรู้ด้วยว่าพวกเราทำแล้วทำจริง อยากให้เห็นว่าโครงการที่ลงมามีการต่อยอด เดิน ไปเรื่อยๆ ไม่ อยากให้ลงแล้วชะงักหยุด พอทำเสร็จใช้งานไม่ได้หรือใช้เดือนสองเดือนก็หยุด

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ชุมบก

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

ชาวบ้านได้Œเข้าไปใช้Œประโยชน์ในสถานที่ซึ่งช‹วยกันลงแรงร‹วมใจกันสร้Œางขึ้นมา การต่อเติมให้Œอาคารเสร็จตาม แบบยังคงดำเนินต่อ‹ไป ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะสำเร็จ ลุล่วงได้

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ปูยู

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

คนแก่ยกมือเสนอในที่ประชุมว่าต้องการไปศึกษาดูงานเขาต้องการพัฒนางานให้ดีขึ้น อยากไปดูว่าที่อื่นทำลวดลายแบบไหนจะนำมาประยุกต์ใช้ ลองทำตาม หรือ สร้างลาย ใหม่ๆ จากที่เคยกลัวไม่กล้าพูด ตอนนี้พูดเองในที่ประชุม เห็นการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขามั่นใจมากขึ้น

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

กาแป๊ะกอตอนอก

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนในชุมชน ผลจากการทำงานร่วมกัน สร้างให้เกิดศูนย์เรียนร้ชุมชน มีกิจกรรมต่อเนื่อง และการใช้ประโยชน์จริง กลายเป็น “แบบ อย่าง” ให้แก่คนรุ่น ใหม่ในชุมชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

สะโต

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

ไม่เพียงแต่กระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะสร้างความเชื่อมั่น หรือ “ซื้อใจ” ให้เกิดความร่วมมือการทำงาน หากเป็นผลที่ต่อเนื่อง จากกระบวนการที่สร้างให้เกิดการมี ส่วนร่วมของคนในชุมชนเอง จุดนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เกิดเป็นชาวบ้านที่เข้มแข็งในการพัฒนาหมู่บ้าน

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

บ้านแยะ

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)

โครงการนี้ให้เราจริง ทำจริง ทำให้เรามีประสบการณ์จากเรื่องต่างๆ ดีมากที่เราเป็นคนบริหารเอง พูดไปก็จะหาว่าพูดเกินไป เราโชคดีที่มีผู้ประสานงานดี ไม่มีเขาก็ ไม่มีเราวันนี้ เขาเข้าใจเรา

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

Be the first to comment on "หนังสือโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)"

Leave a comment

Your email address will not be published.