ฮิลาลอับ-ยัฏ

พลังอาสาสมัครที่ผลิบาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หนังสือเล่มสีเหลือง เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับมูลนิธิฮิลาลอับ-ยัฎ องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสำนึกจิตสาธารณะของผู้คนในสังคม ให้เป็นสังคมที่มีความเสียสละ บนรากฐานความคิดของมุสลิม

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

“เราอยากเป็นผู้หนึ่งที่จะช่วยสร้างให้คนในสังคมเป็นมือบน เพราะเราเชื่อว่า สังคมที่มีความเสียสละจะเป็นสังคมที่เข้มแข็ง”
            นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เขียนคำนิยมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า “ฮิลาลอับ-ยัฎ” เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเล็กๆ ในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนใต้ที่ขันอาสาเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
            ทั้งนี้ นายแพทย์พลเดช เขียนเอาไว้ว่า กิจกรรมนี้เป็นตัวอย่างแนวคิดของการพัฒนาที่ใช้วัฒนธรรมเป็นตัวตั้งหรือที่เรียกว่าชุมชนเข้มแข็งและประชาสังคมนั่นเอง
            เข้มแข็งอย่างไร? อิสกันดาร์ ธำรงทรัพย์ ประธานมูลนิธิ ฮิลาลอับ-ยัฏ ให้ความเห็นเอาไว้ในหนังสือว่า งานอาสาสมัครเยียวยาฉุกเฉินสามารถพัฒนาจิตใจสาธารณะที่นำไปสู่เรื่องส่วนรวมอื่นๆ เป็นการค้นพบคุณค่าในตัวเองของอาสาสมัคร แนวคิดนี้ มีด้วยกัน 2 ประเด็น
            -สังคมมุสลิมจะเคลื่อนไหวได้เร็วและเกิดผลต้องผ่านผู้นำทางศาสนา
            -เราต้องการเปลี่ยนสังคมแบมือเป็นสังคมแห่งการพัมนาตนเอง
            “สังคมมุสลิม เน้นคำสอนเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่มีรูปธรรมให้เห็นและไม่มีช่องทางให้ทำ เมื่อมีงานอาสาสมัครให้ทำจึงเป็นโอกาสในการสำแดงพลัง”
            นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวน่าระทึกขวัญในการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ต่างๆ ตั้งแต่ยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ผ่านความมุ่งมั่น เสียสละ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
            ที่ไม่มีใครต้องการความสูญเสีย

Be the first to comment on "ฮิลาลอับ-ยัฏ"

Leave a comment

Your email address will not be published.