เมล็ดพันธุ์ ชีวิตบูรณาการ

“เมล็ดพันธุ์ ชีวิตบูรณาการ” ถือเป็นคู่มือการเรียนรู้ และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบที่มีชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม ภายในบรรจุแน่นด้วยเนื้อหา ปรัชญา ความรู้ ทฤษฎี และทักษะกระบวนการ  จำนวน ๓๐๔ หน้า  เขียนโดย กรรณจริยา สุขรุ่ง, ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และสุภาพ สิริบรรสพ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แล้วคุณจะพบว่า “สูงสุดของการบูรณาการ คือ ความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม”

Be the first to comment on "เมล็ดพันธุ์ ชีวิตบูรณาการ"

Leave a comment

Your email address will not be published.