เรียนรู้งานพัฒนาพร้อมถอดบทเรียนจาก 3 ตำบลตัวอย่าง

เรียนรู้งานพัฒนาพร้อมถอดบทเรียนจาก 3 ตำบลตัวอย่าง

บุคลากรและผู้ประสานงานของโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะขยาย (ช.ช.ต.)

ร่วมเรียนรู้กระบวนการวางแผนการจัดการท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลอย่างมีพลัง ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-2 ก.พ. 2558 ณ อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา อ.แม่ออน และ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมร่วมถอดบทเรียนความรู้ด้านศึกษาชุมชนต้นแบบทั้ง 3 แห่ง เพื่อวางแผนการพัฒนางานระดับตำบล ณ โรงแรมโรมีนาแกรนด์ จ.เชียงใหม่

Be the first to comment on "เรียนรู้งานพัฒนาพร้อมถอดบทเรียนจาก 3 ตำบลตัวอย่าง"

Leave a comment

Your email address will not be published.