กระบวนการทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพ

กระบวนการทำงานเสริมสร้าวความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพใน

“การจัดการตนเองของพลเมืองเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมแม่สอด”

คลิปประกอบ

 
(โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ระยะที่ 2 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ สสส.)
ดาวโหลดบทความ

Be the first to comment on "กระบวนการทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพ"

Leave a comment

Your email address will not be published.