หนังสือ หยั่งราก ผลิใบ

กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน เริ่มจากการทำความเข้าใจระบบชุมชน หรือการแตกกรอบคิดในการศึกษาชุมชน

อ่านฉบับเต็มได้ที่