สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 12 สนซีดาร์อันศักดิ์สิทธิ์

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป

ต้นสนซีดาร์แห่งเลบานอน (Cedrus libani)

เรื่องราวเกี่ยวกับไม้สนซีดาร์ ปรากฏอยู่มากมายหลายที่ในพระธรรมคัมภีร์ทางคริสต์ศาสนา เพราะไม้สนซีดาร์เป็นไม้ที่ กษัตริย์โซโลมอนทรงใช้ในการสร้างพระวิหาร บ้างก็ใช้เป็นเชิงเปรียบเทียบ

สนซีดาร์ เป็นไม้ส่งออกของอาณาจักรโบราณตะวันออก มีบางบันทึกบอกว่า ไม้สนซีดาห์ได้ส่งไปยังประเทศอียิปต์ การใช้งานหลักคือการก่อสร้างวัง พระวิหาร และ เรือ  

ถือได้ว่า ไม้สนซีดาร์แห่งเลบานอน เป็นไม้ที่มีคุณภาพมากและเป็นที่ต้องการมาก ทั้งในสมัยโบราณและ ในยุคปัจุบัน

ลักษณะของสนซีดาร์แห่งเลบานอน เป็นต้นไม้ใหญ่ยักษ์ที่สวยงามมาก เป็นต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี  เจริญเติบโตได้ในบริเวณภูเขาที่ระดับความสูง 3,300-6,500 ฟุต (1,000-2,000 เมตร) สามารถพบได้ในเลบานอนเท่านั้น เส้นผ่าศูนย์กลางอาจถึง 6 ฟุต (2 เมตร) สูง 30-40 ฟุต อายุยืนได้เป็นพันปี

เมื่อเทียบกับต้นไม้ในอิสราเอลย่อมเป็นต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่ ต้นสนซีดาร์จึงกลายเป็นต้นไม้ที่พระคัมภีร์มักเขียนถึงในเชิงยกย่อง สมบูรณ์และยิ่งใหญ่ จนถูกนำไปเป็นสัญลักษณ์ในธงชาติเลบานอน

ไม้สนซีดาร์และไม้สนสามใบ ( Cedar Tree in Lebanon)

แก่นของไม้สนซีดาร์มีสารกันเชื้อราในตัว ทนทานต่อแมลง และมีกลิ่นหอม จึงเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง เพราะตัวไม้ต้านทานการหดตัวได้เป็นอย่างดี และยังทนต่อการโค้งและบิด ไม่เปลี่ยนรูปทรง  นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติพิเศษ เมื่อเกิดไฟไหม้ไม้สนซีดาร์จะไม่ลุกไหม้มากนักเพราะไม่เป็นเชื้อเพลิงที่ดีนัก

ไม้สนสามใบ มีลักษณะคล้ายๆกับไม้สนซีดาร์ บางครั้งใช้ทดแทนกันได้ ไม้สนสามใบเป็นที่รู้จักกันในนาม “ไม้นิรันดร์” เพราะเป็นไม้ที่ทนทานมาก หนาแน่นและป้องกันแมลงตามธรรมชาติ และง่ายแก่การบำรุงรักษา ไม้สนซีดาร์มีกลิ่นหอม ส่วนไม่สนสามใบไม่มีกลิ่น

ตัวอย่างข้อพระคัมภีร์บางส่วน ที่กล่าวถึงต้นสนซีดาร์

1 พกษ 5:6 

“ เพราะฉะนั้น บัดนี้ขอท่านสั่งให้ตัดไม้สนซีดาร์แห่งเลบานอนเพื่อข้าพเจ้า และข้าราชการของข้าพเจ้าจะสมทบกับพวกข้าราชการของท่าน ข้าพเจ้าจะมอบเงินค่าจ้างข้าราชการของท่านแก่ท่านตามที่ท่านตั้งไว้ เพราะท่านคงทราบแล้วว่าท่ามกลางเรานี้ ไม่มีผู้ใดรู้จักตัดไม้เหมือนชาวซีโดน”

1 พกษ 9:11 

“ ฮีรามกษัตริย์เมืองไทระได้ส่งไม้สนซีดาร์ ไม้สนสามใบและทองคำให้แก่ซาโลมอนตามที่พระองค์มีพระประสงค์แล้ว กษัตริย์ซาโลมอนจึงทรงประทานหัวเมืองในแผ่นดินกาลิลี ให้แก่ฮีรามยี่สิบหัวเมือง”

วนฉ 9:15 

ต้นหนามจึงตอบต้นไม้เหล่านั้นว่า `ถ้าแม้ท่านทั้งหลายจะเจิมตั้งเราให้เป็นกษัตริย์ของเจ้าทั้งหลายจริงๆ จงมาอาศัยใต้ร่มของเราเถิด มิฉะนั้นก็ให้ไฟเกิดจากต้นหนามเผาผลาญต้นสนซีดาร์เลบานอนเสีย’

สดด 92:12 

คนชอบธรรมจะงอกขึ้นอย่างต้นอินทผลัม เขาจะเจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดาร์ในเลบานอน

อสค 17:22 

องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “เราเองจะเอาแขนงจากยอดสูงของต้นสนสีดาร์และปลูกไว้ เราจะหักกิ่งอ่อนของมันออกเสีย และเราเองจะปลูกมันไว้บนภูเขายอดสูง

อสค 17:23

เราจะปลูกมันไว้บนภูเขาสูงของอิสราเอล เพื่อจะแตกกิ่งและบังเกิดผล และเป็นต้นสนสีดาร์ที่มีเกียรติ และนกทุกชนิดจะมาอาศัยอยู่ใต้มัน นกทุกอย่างจะมาทำรังอยู่ที่ร่มกิ่งของมัน

Esh-Shouf ป่าสนซีดาร์ทดแทน

ปัจจุบัน ไม้สนซีดาร์แห่งเลบานอนได้ถูกทำลายอย่างรุนแรงจนเกือบหมด รัฐบาลของเลบานอนจึงได้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเติมเต็มป่าและได้จัดตั้งพื้นที่ในการปลูกป่าสนซีดาร์ขึ้นใหม่

Esh-Shouf เป็นป่าสนซีดาร์ทดแทน เริ่มโครงการในปี 1996  ในพื้นที่ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเลบานอน ประกอบด้วยไม้โอ๊คและสนป่าอื่นๆ อีกมากมาย

ป่าสนซีดาร์สำรองที่จัดทำขึ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของต้นสนที่เหลืออยู่ทั้งหมดในเลบานอน

ตอนที่ 13 เที่ยวหุบเขาวาดีคาดิชา (ตอนจบ)