ที่ตั้งฝายมีชีวิต จ.ตาก

สำรวจและดำเนินการ โดย สถาบันพัฒนาประชาสังคม, ครูฝายจังหวัดตาก และเครือข่ายภัยพิบัติแม่สอด

สำรวจและการจับพิกัด GPS ร่วมกับครูฝายจังหวัดตาก และประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง แสดงผลโดยใช้ Google Maps เพื่อให้เข้าถึงง่ายทุกอุปกรณ์ ทั้งมือถือ และคอมพิวเตอร์

ในการสำรวจฝายมีชีวิตเพื่อวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสีย

แบ่งชั้นข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ชื่อฝายมีชีวิต
 2. ที่อยู่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
 3. ลำดับฝายมีชีวิตของประเทศไทย
 4. พิกัด X,Y
 5. ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร)
 6. วันที่สร้างฝายมีชีวิตเสร็จ
 7. ลำน้ำ
 8. ผู้ประสานงาน (ฝายมีชีวิตที่สำรวจ)
 9. ขนาดฝาย (เมตร)
 10. ขนาด S(2-5) M(6-12) L(13-20) XL(มากกว่า 20 เมตร)
 11. การใช้ประโยชน์
 12. เบอร์โทร
 13. link มีรูปภาพ พร้อมคำอธิบาย
 14. เวลาสำรวจพิกัด

สามารถคลิกตาม link ข้างล่าง

https://drive.google.com/open?id=19cAgBxPWvvWsGCWl-fbfbzaRo3HkiNs9&usp=sharing