ทางออกสู่การแก้ปัญหา ชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพฯ

ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทางสถาบันพัฒนาประชาสังคม นำโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา และทีมงาน ลงสอบถามข้อมูลชุมชนกองขยะหนองแขม โดยมีการตั้งวงพูดคุยถึงปัญหาฐานชุมชนและความพร้อมของพื้นที่ ตลอดจนทางออกของชุมชน เพื่อเตรียมจัดข้อมูลเสนอโครงการฯ ต่อไป

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนกองขยะหนองแขม มีประชากร 140 ครัวเรือน มีโรงเรียนคลองบางแวก สอนถึงมัธยมต้น

วงคุยมีผู้นำชุมชน นักธุรกิจในพื้นที่ โรงไฟฟ้าขยะ โบสถ์ อาจารย์จาก ม.ธนบุรี และนักวิชาการจากสถาบันฯ

ฐานทุนที่สำคัญของพื้นที่ คือ ชุมชนเข้มแข็ง ผู้นำ จุดแข็งในเรื่อง Know how ของคนชุมชนกองขยะ  ต้นทุนในเรื่องวัตถุดิบคือถุงพลาสติก กลไกในพื้นที่ที่เหนียวแน่น

ปัญหาของชุมชน คือ เรื่องกองขยะ ขยะ และคนในชุมชน

ข้อเสนอในเบื้องต้น

  1. เรื่องระบบ/การจัดการ โรงไฟฟ้าชุมชน
  2. เครื่องซักผ้า เครื่องอบ พลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ ม.ธนบุรี ที่เคยทำสำเร็จมาแล้วในพื้นที่ต้องหาสเปกเพิ่มเติม อันนี้คือการพัฒนาอาชีพ
  3. ถุงพลาสติกดำจาก PE เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากกองขยะ
  4. เสนอทำเป็น Social Enterprise ในพื้นที่ โดยร่วมกับนักธุรกิจในพื้นที่และโรงงาน

ข้อมูลที่ต้องทำต่อ

  1. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เช่น อายุ รายได้
  2. ฐานทุนเดิมของชุมชนมีอะไรบ้าง
  3. การใช้พลังงานทางเลือกในชุมชนมีอะไรบ้าง
  4. การมอบทุนการศึกษาของเด็กในชุมชนโดยตัวชุมชนเอง
  5. การคืนทุนของเครื่องจักรต้องใช้เวลาเท่าไร

สุดท้ายความต้องการของคนในชุมชนที่ต้องการสร้างให้ชุมชนกองขยะเป็นแรงกระตุ้นในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนที่แท้จริง