มอบเอกสารรายชื่อ 77 จังหวัด 111 คน เสนอ ส.ว.พลเดช แต่งตั้งเครือข่ายคณะทำงานฯ 77 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน “การเมืองวิถีใหม่”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานประชาธิปไตยการเมืองวิถีใหม่ ในคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

นายวัชรินทร์ ศรีสวย รองประธานคณะทำงานฯ คนที่หนึ่ง และนายนิพนธ์ ชื่นตา ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันยื่นเอกสารรายชื่อเครือข่ายคณะทำงานฯ 77 จังหวัด 111 คน ต่อนายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ณ ห้องประชุม 201 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)